Ingvar i Las Palmas

January 18, 2014

The Law of Unintended Consequences

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:32
Tags: ,

 En hypotes om hur klimatet påverkas är att solen till stor del styr. En säkerställd del är att solaktiviteten kan avläsas genom att räkna antalet sk solfläckar. Det som är intressant är att det finns en mycket lång historisk dokumentation om detta. Om jag minns rätt började en kines att dokumetera detta för mycket länge sedan.

Solen går genom solfläcksmaxima och solfläcksminima och det finns en stark korrelation mellan kallt klimat på jorden och solfäcksminima. Detta är oomtvistat. Vad som styr dessa “pendlingar” mellan stark aktivitet och låg aktivitet har man inte funnit någon förklaríng till. Solens inre är ju inte så enkelt att studera och vad det skulle vara för yttre påverkan har det spekulerats mycket i.

Många olika forskare har arbetat efter hypotesen att det kan vara planeternas växelvisa påverkan via gravitationskrafterna som påverkar solen och ett antal olika forskningsresultat har framkommit som ger klara indikationer att detta är en möjlig hypotes.

Ett samabetsprojekt mellan 19 forskare, bla vår svenske forskare Nils-Axel Mörner har gjort en genomgång av de forskningsrapporter som finns och gjort en sammanställning och en syntes av materialet.

Deras slutsatser resulterade I ett dokument som var avsett att publiceras I den vetenskapliga tidskriften

“Pattern Recognition in Physics” där de ingående 19 artiklarna publicerats tidigare

Se:  http://www.pattern-recogn-phys.net/1/203/2013/prp-1-203-2013.pdf

Då beslutades det att tidskriften skulle läggas ner. Läs om detta på:

http://joannenova.com.au/2014/01/science-paper-doubts-ipcc-so-whole-journal-gets-terminated/

Recently, a special issue was compiled entitled “Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts”. Besides papers dealing with the observed patterns in the heliosphere, the special issue editors ultimately submitted their conclusions in which they “doubt the continued, even accelerated, warming as claimed by the IPCC project” (Pattern Recogn. Phys., 1, 205–206, 2013)

Copernicus Publications published the work and other special issue papers to provide the spectrum of the related papers to the scientists for their individual judgment. Following best practice in scholarly publishing, published articles cannot be removed afterwards.

We at Copernicus Publications wish to distance ourselves from the apparent misuse of the originally agreed aims & scope of the journal and decided on 17 January 2014 to cease the publication of PRP. Of course, scientific dispute is controversial and should allow contradictory opinions which can then be discussed within the scientific community. However, the recent developments including the expressed implications (see above) have led us to this drastic decision.

Svära i (klimat)-kyrkan kan få dramatiska konsekvenser. Knorren på historien kan sammanfattas med en välkänd lag:“

The law of unintended consequences”

Det drastiska draget att lägga ned publicationen har gjort att allt fått ett mycket större genomslag än vad det annars skulle fått.

Jag har läst delar av de dokument som det talas om och även sammanfattningen och rent fysikaliskt och logiskt så är hypotesen både plausibel och passar väl in I det historiska mönster som klimatet uppvisar. Det passar däremot inte in i det politiska projektet “Power Grab” (Läs: IPCC, “Global Governance” och “Agenda 21”) med hjälp av politiserad vetenskap och skrämselpropaganda.

January 16, 2014

En illustration av FN:s syn på demokrati

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:52

Christiana Figueres, FN:s “klimatchef” uttalar sig så att man kan bli mörkrädd(are)!

United Nations climate chief Christiana Figueres said that democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.
China may be the world’s top emitter of carbon dioxide and struggling with major pollution problems of their own, but the country is “doing it right” when it comes to fighting global warming says Figueres.
“They actually want to breathe air that they don’t have to look at,” she said. “They’re not doing this because they want to save the planet. They’re doing it because it’s in their national interest.”

http://www.climatechangedispatch.com/un-climate-chief-communism-best-for-fighting-global-warming.html

December 24, 2013

God Jul!

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 12:29

God Jul till er allla! Merry Christmas to everyone!

.Image

Image

Image

 

Image

 

November 24, 2013

Summering

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:23

Meningen med IPCC var aldrig att man skulle forska om klimatet eller mänsklig påverkan via av människan genererad koldioxid. Man skulle PÅVISA att mänskligt utsläpp av koldioxid skulle göra att planetens temperatur skulle öka till ett katastrofiskt läge. Hela klimatprojektet är ett POLITISKT projekt styrd av en kombination av maktcentra som vill få global makt och det är 2 konkurrenter som delvis samarbetar EU och FN och som fått stöd från gröna rörelser och neomalthusianska rörelser. Den styrda klimatforskningen är bara ett verktyg i dessa politiska strävanden. Det är för många människor på planeten. Fast det säger man inte rent ut. Man säger att de ”rika” nationerna kan inte fortsätta som de gör. Och ”kompensera” de ”fattiga”. Och det skall ske vi ”Global Governance”, en skönskrivning för ”Världsregering” (styrd, inte av demokratiskt valda utan av teknokrater). En ”Nomenklatura” som de som levde under kommunismen i Östtyskland kallade dem.

Det är ett djävulsk skickligt manupelerande av politiker, media och gröna entusiaster och med stöd från uttalat neomalthusianska mycket rika fonder. Och domedagsreligion

Mao. Vetenskapen är underordnad ett politiskt projekt som inte skäms för att ta till vilka medel som helst

April 22, 2013

Jag blir bara så förbannad.

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 22:23

Ett utomordentligt inlägg av Christer  Löfström

http://www.theclimatescam.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

Elektrictet och rent vatten till de fattigaste.

Inte miljarder på fullständigt meningslösa åtgärder för att minska på den goda gasen koldioxid som gör vår värld grönare.
Inte miljarder på inneffektiva vindsnurror som ger en verkligt elak miljöpåverkan framför allt i de länder som bryter Neodym för magneterna (Kina tex)

Under hela mitt liv har jag aldrig varit med om något så korkat som detta inbillade hot om katastrofvärme någon gång i framtiden. Hotet i framtiden
är faktiskt att det kommer en ny istid. Det enda vi inte vet är när den kommer. Att den kommer, det vet vi. På vilket sätt förbereder vi oss för den?
Jag har ett förslag. Se till att Sverige har gott om energi, tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi. Det skulle gynna Sverige idag och det skulle vara
bra att ha om det kommer en ny “Lilla istiden”.  Win/win som mn säger. Inte som idag med dyra , ineffektiva och otillförlitliga vindsnurror

Och vilka är det som drabbas hårdast av dett idiotiska “Gröna” projekt?  Det är de fattigaste, vars mark tas ifrån dem för att göra palmolja,
de som inte har råd med elektricitet, de som inte har tillgång till rent vatten. Mark som tas i anspråk för att göra etanol istället för mat.

För att inte tala om  hur skolor kör en ren indoktrinering av våra ungdomar. Man baxnar.  En Kafka-värld

Det är tamejfan så att man kan gråta över hur politiker och journalister har blivit vilseledda. Eller fallit för frestelsen att bli en del av en “Världsrevolution”
(Ref. “The first Global Revolution”, Romklubbens famösa dokument där riktlinjerna dras upp ca 1991)

Finns här:  http://www.nova-data.se/MAIEUTIC/maieuticW.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/25b336830bdf2b40c12577b300597904?OpenDocument

Ett litet utdrag ur documentet:

—–snip——
Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of its own limits. These facts must be faced squarely, sacrilegious though this may sound. In its present form, democracy is no longer well suited for the tasks ahead. [pg 71-72]

The common enemy of humanity is Man
In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill.
—-snip—-

Demokrati duger inte. Människan är planetens fiende. Är det människor med den synen du vill skall leda världen?

Samma organisation gav ut “Limits to Growth” 1972  med skräckscenarier om att jorden inte skulle kunna föda all nya människor. Och tokfel fick de.
Samma organisation som neomalthusisten Wijkman är medlem av.

Som Mencken så väl beskrev det:

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Varsågod och skölj.  Ger en dålig smak i munnen eller hur?

Lögnen om konsensus

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:39
Tags: ,

Från de som hävdar att mänskligt utsläpp av koldioxid utgör en fara hör man ofta att 97% av klimatforskarna är överens i frågan. Att det råder konsensus. För det första är “konsensus” inte ett argument i vetenskapliga frågor. Hur många gånger i vetenskapens historia har konsensus visat sig vara fel. “Jorden är platt”,  “Solen snurrar runt jorden”, “Magsår orsakas inte av en bakterie”. Det finns gott om exempel. För det andra genomfördes undersökningen på ett vansinnigt sätt. Frågan skickades till  10257 forskare inom geovetenskapen.  3146 svarade. Av dessa valdes 77 ut som ansågs vara klimatforskare.  Ett subjektivt urval alltså.  75 svarade “ja”.  För det tredje formulerades frågan om man ansåg att människan påverkade klimatet. Inte om koldioxid gör det.

Trippelfel!

1. Konsensus är inget argument

2. Tendentiöst och icke signifikant urval

3. Människan påverkar klimatet. Javisst. På många sätt. Stadsbebyggelse, markanvändning mm. Man frågade inte specifikt om koldioxidens inverkan

Det är ett skrämmande exempel  på hur man försöker vilseleda. Med 3 uppenbara felaktigheter kan man inte dra någon annan slutsats än att det är ett medvetet försök att vilseleda. Sedan kan var och en fundera över vad som egentligen är “målet” med “Klimathotsprojektet”.

Lite tips från H.L. Mencken

“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs mer av Mencken:

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/hlmencke101109.html#ixzz1fJjU8xSJ

April 20, 2013

Lars Berns utmärkta dokument

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 16:08

i PDF-format och med Verdana typsnitt

Klimatpolitik-LarsBern

_Dags att syna forskarbluff..

April 14, 2013

Global Governance

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 15:53

Nedanstående text är skickad till Sveriges riksdagsledamöter:

Jacob Nordangård, som nyligen disputerat i ett mycket närliggande område  har en allvarlig betraktelse på:

http://www.theclimatescam.se/2013/04/14/the-climate-crisis-project/comment-page-1/#comment-331790

Det som känns mycket otrevligt är att man går från att försöka övertyga med ”forskning” och ”vetenskapliga” halvsanningar till rena propagandaaktiviteter i stor skala. Nu gäller det inte längre att
övertyga utan att förgöra motståndare. Och gott om muskler finns det ju.
Skrämmande är bara förnamnet.

– Alarmisterna förlorar mot verkligheten, temperaturen har legat still i ca 17 år trots rejält stigande koldioxidutsläpp
– Alarmisterna förlorar i den vetenskapliga debatten. Allt fler forskningsrapporter talar emot att koldioxid styr temperturen

Vad återstår då för att driva igenom projektet “Global Governance”  (Odemokratisk världsregering)

– Höj rösten
– Attackera kritiker med alla tillbuds stående medel.

Det är en skandal att vår regering inte har genomskådat och förstått vad det är som sker utan snarare agerar “Nyttiga idioter” för att låna ett drastiskt uttryck från Lenin.
Eller har “målet” att “rädda världen” så förblindat och tjusat en majoritet av våra riksdagledamöter att de totalt tappat omdömet och förmågan till kritiskt tänkande?

Eller har de slutat tänka själva och överlåtit viktiga frågor till tvivelaktiga NGO:er? (Non Govermental Organisations) och självutnämda “klimatexperter” typ herr agronom Rockström.
Istället för att anlita rena propagandister skall man  väl för tusan anlita experter och helst flera med bred verklig vetenskaplig kunskap. Framtidskommissionen är ju patetisk. Eller var resultatet redan bestämt??

Jag vet faktiskt inte varför våra politiker, SD undantaget, agerar som nickedockor inför “Global Governance” projektet som drivs av nomenklaturan i EU och FN och med propagandisten Al Gore som frontfigur.
Kan bara gissa utifrån det faktiska agerandet från våra folkvalda.

Det är märkligt att se att det enda parti som tar klart avstånd är  SD

H. L. Menckens ord ringer i mina öron varje dag.

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs:
http://www.theclimatescam.se/2013/04/14/the-climate-crisis-project/comment-page-1/#comment-331790

March 6, 2013

Att gå före

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 09:02
Tags: , ,

Tyskland är väl ett bra exempel på en nation som valt att “Gå före” framför allt med solceller för elframställning.

Hitills har subventioner för elkraftsframställning överstigit  det svindlande beloppet 100 miljarder euro, en ofattbar mängd pengar.

Och hur ser det ut idag? I storleksordning 1.1 miljoner solceller producerar i stort sett ingen el alls på grund av mörker och moln.
Tyskland inporterar stora mängder el från kärnkraftsdrivna verk i Frankrike och Tjeckien. Och har startat upp ett oljedrivet

Källa:

Spiegel Online International

http://www.spiegel.de/international/germany/solar-subsidy-sinkhole-re-evaluating-germany-s-blind-faith-in-the-sun-a-809439.html

Samtidigt har förtroendet för “Grön” energi fallit till  9%  från tidigare 39% . I Ruhr-området till 6%.  Människor prioriterar
tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi och har till stor del insett att klimathotet inte är ett vetenskapligt projekt utan ett politiskt projekt
med dunkla syften

Källa:

NoTricksZone

http://notrickszone.com/2013/03/05/german-doubts-on-renewable-energies-skyrocket-pollster-surprised-by-the-great-skepticism/

Tror knappast att Merkel som varit pådrivande  kan sitta kvar.

Är väl ett mycket illustrativt exempel på att “Gå före”.   Över stupet.

100 miljarder euro.  Kan man göra mycket nyttigt  med. Eller helt enkelt låta människor och industrier behålla dem. För det är ju till
syvende och sist skattepengar det handlar om. Regeringen skapar inga pengar, det är “andras pengar”.

Även England som satsat hårt på sk grön energi har det jobbigt. Det var på snäppet att ca en miljon hushåll skulle bli utan el när
England upplever en av de kallaste vintrarna på länge. Räddades av en olje-eldad station som skall rivas.

http://www.express.co.uk/news/uk/379845/Blackout-Britain-EU-environmental-directive-puts-millions-at-risk-of-power-cuts

Vilka i Sverige vill “Gå före”. Räck upp en hand.

Ingen uppvärmning på mer än 15 år trots att koldixidutsläppen ökat mycket under denna period. Tom IPCC erkänner det.

February 13, 2013

Maskinen

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 22:23

Om jag kunde teckna så skulle jag teckna en bild av en komplicerad maskin, stor som en skyskrapa med en mängd politiker och byråkrater som springer runt och vrider på rattar och drar i spakar och pratar om vilken fantastisk fin, nyttig och vacker maskin det är.

Maskinen drivs genom att ”menigheten” tvingas betala skatter och köpa avlatsbrev för att finansiera maskinen och nomenklaturan som lever i den.

Vad producerar maskinen? Lagar och förordning för folket. Regler för en “rättvis fördelning”  av “Moder Jords” resurser, I övrigt är den ett rent självändamål för politiker med verklighetsfrämmande drömmar eller som blivit frälsta av den “Gröna Religionen”

Delar av “menigheten” har insett att det också går att tjäna pengar på att sälja tjänster till ”maskinen” och/eller att få bidrag från maskinen genom att förhärliga  dess verksamhet. Dessa kallas internt för”Nyttiga idioter”

Se den vackra maskinen! Beundra dess vackra linjer! Se de vackra och kloka politikena vrida på rattar och dra i spakar för att den skall bli ännu vackrare och producera mer regler och lagar för att hålla menigheten i schack.

Sprid budskapet om den vackra maskinen och du skall bli belönad!

Ärad vare maskinen och dess präster som ständigt bygger nya vackra funktioner som skall göra maskinen ännu vackrare. Och dess överstepräster som reser världen runt och proklamerar dess skönhet medan deras stora bussar står på tomgång med luftkonditioneringen igång.

Och maskinen är god, den skall skydda “Moder Jord” och  ge gåvor till ”Utvecklingsländer”

Och ve den som förnekar denna vackra skapelse! Dessa förnekare skola bli hudflängda och utsatta för allmänt spott och spe!  “Enom till straff och Androm till varnagel”

 

Och vad heter denna vackra maskin?

CAGW.

Uttytt:  “Människan gör att världen kommer att brinna upp om vi inte sköter maskinen”

Ingvar i Las Palmas

Next Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.