Ingvar E

February 4, 2019

AGW Documents

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 16:29

Attached are links to 2 important  documents that shows that the “Global Warming Project” is not a global project for “Saving the Planet” but rather a project for “Controlling the Planet” and its resources. This goes under the description “Global Governance” which in reality is a Global Government that would be controlled by a “nomenklatura”. In reality a “World Government”. The “Wet dream” of Communists and Socalists.

http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles%202007/GWHoaxBorn.pdf

https://www.geoengineeringwatch.org/documents/TheFirstGlobalRevolution_text.pdf

Advertisements

July 24, 2018

Engelbrekt Engebrektsson

Filed under: Me — ingvare @ 19:09
Tags:

Det finns dokument som styrker att min släkt härstammar från Engelbrekt Engelbrektsson. Det är inte 100% säkert men troligt

Engelbrekt Engelbrektsson

Engelbrekt Engelbrektsson, född troligen på 1390-talet, död 4 maj 1436 (mördad), svensk frihetshjälte, rikshövitsman 1435, bergsman och frälseman, ledare för Engelbrektsupproret 1434 mot Erik av Pommern.
Engelbekt var för fosterlandet Sverige och mot ärkefienden Danmark. Erik av Pommerns bråk med Hansan ledde till importsvårigheter, och när han utkrävde hårda skatter och påtvingade svenskarna en dansk ärkebiskop resulterade detta i uppror.
Den 11 januari 1435 valdes Engelbrekt under herredagarna i Arboga till rikshövitsman, detta möte omtalas ibland som Sveriges första riksdag, vilket flera historiker vänt sig emot, men det var sannolikt första gången som alla klasser var representerade på ett möte som avhandlade svensk politik.
Engelbrekt mördades på en ö i Hjälmaren den 4 maj 1436 av Magnus Bengtsson (Natt och Dag). Engelbrekt står sedan 1935 i Arboga (se bilden). Engelbrekt var samtida med Jeanne d’Arc och Jan Hus och delade efter sin död deras öde genom att bli martyr, mycket tack vare Biskop Thomas som författade Engelbrektskrönikan.

July 23, 2018

Good Bye Las Palmas

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 15:14

Back in Sweden. We had to give up on Canaria. Main reason is the need for health care. You can get excellent health care in Las Palmas. We have experienced that when we had the need for emergeny calls. If it is not an emergency you either have to pay or wait several month or buy an expensive Insurance policy.

August 27, 2017

Crypto Currencies

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 20:52

Har du lagt ner nån tid och/eller intresse på den pågående revolutionen? Blockchain och crypto currencies.
Det är en revolution större än internet som just kommit ut ur startfållan.

Detta är moderna tiders Klondike. Ett världsomspännnde Klondike

2014 köpte jag Bitcoin för USD 90 för att se hur det fungerar. De är idag värde drygt 10 gånger så mycket.

Jag göra inga rekommendationer att köpa bitcoin. Även om jag är övertygad om att den kommer att fortsätta att stiga. Mycket. Var och en fär göra sin egen bedömning

Jag bara pekar på ett område som är en mega-revolution och en sk “disruptive technology” som redan skapat många mångmiljonärer.

Och skrämt upp bankerna rejält, Och som kommer att påverka många områden, inte bara “penningvärlden” genom den underliggande tekniken “Blockchain”

Det negativa som sprids om crypto currencies, typ bitcoin har 2 källor

– Staten. Precis när de börjar få lite koll på kontanter så kommer “internetpengar” som är lika anonyma som kontanter.
– Bankerna. Var och en sin egen bank. Inga valutaväxlingar.. Inga transaktionsinkomster, Inga “Float”-inkomster. Du är din egen bank! Du har full koll på ditt innehav. Ingen annan.
– Och försåtligt snack om att det är kriminella som använder Bitcoin för att slippa insyn. Det är ingen skillnad mot kontanter. Som iofs staten också vill ta bort.

En rolig detalj. Som första land kommer Estland att skapa en egen crypto-currency.
Estcoin 🙂

September 5, 2016

CLEXIT

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 07:25

Efter Brexit kommer Clexit, “Climate Exit”

En internationell organisation har bildats för att få stopp på vansinnigheterna som företrädarna för klimathotet har ställt till och fortsätter med.

Att Klimathotet endast är ett verktyg för att åstadkomma någonting helt annat än att “rädda världen” blir tydligare och tydligare och bevisen hopar sig.

Jag skall inte göra någon presentation här, det är bättre att gå direkt till källan om man vill veta mer.

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit.pdf

Vilka är grundare och medlemmar? Se länk nedan:

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf

Notera att den  svenska representanten är Nils-Axel Mörner.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nils-Axel_M%C3%B6rner

Det är verkligen på tiden att en internationell organisation bildas för att få stopp på detta maktprojekt innan det är för sent.

August 2, 2015

Kokosolja!

Filed under: Hälsa — ingvare @ 14:11
Tags:

Om Kokosolja

Det finns några rejäla missuppfattningar om kokosolja. I samband med att mättat fett blev förklarat ohälsosamt för några år sedan så åkte kokosoljan med i den svängen. Kokosoljan är förvisso ett mättat fett men inte av det farliga slaget. De mättade fetter som är ohälsosamma är sådana som är uppbyggda av långa molekylkedjor. Det finns långa, mellanlånga och korta molekylkedjor.

Kokosoljan är till största delen uppbyggd av medellånga och korta molekylkedjor och dessa är på intet sätt farliga utan tvärtom mycket bra. Det är samma fett som utgör en stor del av energin i modersmjölk, s.k. MCT-olja (Medium Chain Triglycerides).

Kokosoljan blev alltså felaktigt ”demoniserad”. I själva verket så har kokosolja många fantastiska egenskaper. På senare tid har detta uppmärksammats och många vetenskapliga skrifter har framkommit som visat på kokosoljans positiva egenskaper. Tyvärr lever vanföreställningarna i stor utsträckning kvar i hälsokretsar och läkarkretsar.

Kroppen kan snabbt och enkelt tillgodogöra sig energin. Ingen galla behövs för att bryta ner fettet.
Den omvandlas inte till fett som lagras i kroppen (som sker med kolhydrater)
den är bakteriedödande
den är virusdödande
den är svampdödande

Att den inte bryts ner på samma sätt som socker gör att inget insulin behövs. Så för diabetiker är det en gudagåva.

Andra egenskaper som gör kokosoljan speciell:

Den är till skillnad från andra populära oljor otroligt stabil, den härsknar inte. Och oljor som härsknar är klart onyttiga då de ger upphov till fria radikaler som i sin tur kan ge upphov till cancerceller
Den tål mycket höga temperaturer och passar därför mycket bra för stekning till skillnad från tex olivolja som absolut inte skall användas för stekning.

Så, hur gör jag? Jo till frukost äter jag 2 kokta ägg mosade i 2 matskedar kokosolja plus en eller en halv banan. Känner jag för det tar jag en matsked rakt av på eftermiddagen. Man bör inte ta den för sent då den är klart uppiggande (energi direkt). All stekning sker i kokosolja. I grunden finns 2 varianter av kokosolja. Kallpressad virgin och kallpressad bearbetad. Virgin har en svag smak av kokos och den bearbetade är i princip smaklös. Bägge är lika bra.

Förutom att kokosolja är bra för alla människor är det 2 grupper som verkligen har glädje av kokosoljan
Diabetiker
Gravida och ammande mödrar.

Bortsett från dessa kostrelaterade egenskaper så har den andra positiva egenskaper
Utmärkt solskyddsmedel
Sårläkning
Hudbesvär
Behandla såna där otrevliga bruna små utväxter som ev. kan leda till cancer

Var finns mer att läsa? En utmärkt källa är böcker skrivna av läkaren Bruce Fife. De finns på Amazon.com både i pappersformat och som kindle ebooks. Han redovisar både aktuell forskning och praktiska resultat från sin egen praktik.

July 4, 2015

Logik

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 14:51

Det finns ett antal obestridliga fakta I den infekterade debatten om “Klimathotet”.

1. Obefintlig uppvärmning för de senaste 18 åren.
2. IPCC:s “klimatmodeller” har konsekvent misslyckats med att förutsäga den framtida temperaturutvecklingen.
3. IPPC:s “klimatmodeller” bygger i stor utsträckning på att en ökning av koldioxid i atmosfären medför en stigande temperatur. Det är grundstenen i klimathotet
4. Koldioxidhalten i atmosfären har under de senaste 18 åren stigit med ca 10% och i ungefär samma takt som de tidigare 40 åren 1960: ca 320 ppm, 2000: ca 370 ppm, 2015: ca 400 ppm

Vilken slutsats drar en normalbegåvad person från ovanstående fakta? Jo att det äe andra och starkare krafter som styr klimatet. Det är en fullständigt orimlig ståndpunkt att driva tesen att mänskligt koldioxidutsläpp påverkar planetens temperatur i någon påvisbar omfattning.

Finns det några andra intressanta fakta som har relevans? Jo, den ökade halten koldioxid i atmosfären har medfört att vi fått en grönare planet. Ökenområden har minskat. Skördar har ökat.

Så den enda logiska slutsatsen man kan dra är att FN och IPCC har andra motiv för att driva klimathotet. Finns det några fakta som stöder detta? Jo, faktiskt

1. Jakob Nordangårds forskning om vilka krafter som verkar internationellt för att driva klimathotet och varför.
2. Nyckelpersonen inom IPCC, Christina Figueres öppna erkännande att det egentliga målet med klimathotet är att ersätta kapitalismen med en typ av planekonomi som skall styras av FN
3. Temperaturdata över hela världen har “justerats” så att äldre data har fått lägre värden och yngre har fått högre. En medveten manipulation för att kunna påstå att temperaturen har stigit.

Hur kan en normalbegåvad person dra någon annan slutsats än att handlar enbart om makt och att klimathotet är ett verktyg. Allt tal om “konspirationsteorier” är löjligt. Det sker ju helt öppet!

Hur skall man nu ställa sig till majoriteten av våra politiker och journalister? Det finns såvitt jag förstår endast 3 möjligheter.

1. Merparten är underbegåvade.
2. Merparten är “röstboskap”eller otroligt godtrogna
3. Merparten är väl medvetna om det verkliga syftet med klimathotet och medverkar I FN.s agenda

Någon annan förklaring kan jag inte komma på. Sannolikt är alla alternativen representerade.

Inget av de 3 alternativen är acceptabelt. Samtliga undergräver demokratin och är mot folkets vilja!

Ingvar Engelbrecht. Tänker fritt, logiskt och självständigt

January 18, 2014

The Law of Unintended Consequences

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:32
Tags: ,

 En hypotes om hur klimatet påverkas är att solen till stor del styr. En säkerställd del är att solaktiviteten kan avläsas genom att räkna antalet sk solfläckar. Det som är intressant är att det finns en mycket lång historisk dokumentation om detta. Om jag minns rätt började en kines att dokumetera detta för mycket länge sedan.

Solen går genom solfläcksmaxima och solfläcksminima och det finns en stark korrelation mellan kallt klimat på jorden och solfäcksminima. Detta är oomtvistat. Vad som styr dessa “pendlingar” mellan stark aktivitet och låg aktivitet har man inte funnit någon förklaríng till. Solens inre är ju inte så enkelt att studera och vad det skulle vara för yttre påverkan har det spekulerats mycket i.

Många olika forskare har arbetat efter hypotesen att det kan vara planeternas växelvisa påverkan via gravitationskrafterna som påverkar solen och ett antal olika forskningsresultat har framkommit som ger klara indikationer att detta är en möjlig hypotes.

Ett samabetsprojekt mellan 19 forskare, bla vår svenske forskare Nils-Axel Mörner har gjort en genomgång av de forskningsrapporter som finns och gjort en sammanställning och en syntes av materialet.

Deras slutsatser resulterade I ett dokument som var avsett att publiceras I den vetenskapliga tidskriften

“Pattern Recognition in Physics” där de ingående 19 artiklarna publicerats tidigare

Se:  http://www.pattern-recogn-phys.net/1/203/2013/prp-1-203-2013.pdf

Då beslutades det att tidskriften skulle läggas ner. Läs om detta på:

http://joannenova.com.au/2014/01/science-paper-doubts-ipcc-so-whole-journal-gets-terminated/

Recently, a special issue was compiled entitled “Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts”. Besides papers dealing with the observed patterns in the heliosphere, the special issue editors ultimately submitted their conclusions in which they “doubt the continued, even accelerated, warming as claimed by the IPCC project” (Pattern Recogn. Phys., 1, 205–206, 2013)

Copernicus Publications published the work and other special issue papers to provide the spectrum of the related papers to the scientists for their individual judgment. Following best practice in scholarly publishing, published articles cannot be removed afterwards.

We at Copernicus Publications wish to distance ourselves from the apparent misuse of the originally agreed aims & scope of the journal and decided on 17 January 2014 to cease the publication of PRP. Of course, scientific dispute is controversial and should allow contradictory opinions which can then be discussed within the scientific community. However, the recent developments including the expressed implications (see above) have led us to this drastic decision.

Svära i (klimat)-kyrkan kan få dramatiska konsekvenser. Knorren på historien kan sammanfattas med en välkänd lag:“

The law of unintended consequences”

Det drastiska draget att lägga ned publicationen har gjort att allt fått ett mycket större genomslag än vad det annars skulle fått.

Jag har läst delar av de dokument som det talas om och även sammanfattningen och rent fysikaliskt och logiskt så är hypotesen både plausibel och passar väl in I det historiska mönster som klimatet uppvisar. Det passar däremot inte in i det politiska projektet “Power Grab” (Läs: IPCC, “Global Governance” och “Agenda 21”) med hjälp av politiserad vetenskap och skrämselpropaganda.

January 16, 2014

En illustration av FN:s syn på demokrati

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:52

Christiana Figueres, FN:s “klimatchef” uttalar sig så att man kan bli mörkrädd(are)!

United Nations climate chief Christiana Figueres said that democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.
China may be the world’s top emitter of carbon dioxide and struggling with major pollution problems of their own, but the country is “doing it right” when it comes to fighting global warming says Figueres.
“They actually want to breathe air that they don’t have to look at,” she said. “They’re not doing this because they want to save the planet. They’re doing it because it’s in their national interest.”

http://www.climatechangedispatch.com/un-climate-chief-communism-best-for-fighting-global-warming.html

November 24, 2013

Summering

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:23

Meningen med IPCC var aldrig att man skulle forska om klimatet eller mänsklig påverkan via av människan genererad koldioxid. Man skulle PÅVISA att mänskligt utsläpp av koldioxid skulle göra att planetens temperatur skulle öka till ett katastrofiskt läge. Hela klimatprojektet är ett POLITISKT projekt styrd av en kombination av maktcentra som vill få global makt och det är 2 konkurrenter som delvis samarbetar EU och FN och som fått stöd från gröna rörelser och neomalthusianska rörelser. Den styrda klimatforskningen är bara ett verktyg i dessa politiska strävanden. Det är för många människor på planeten. Fast det säger man inte rent ut. Man säger att de ”rika” nationerna kan inte fortsätta som de gör. Och ”kompensera” de ”fattiga”. Och det skall ske vi ”Global Governance”, en skönskrivning för ”Världsregering” (styrd, inte av demokratiskt valda utan av teknokrater). En ”Nomenklatura” som de som levde under kommunismen i Östtyskland kallade dem.

Det är ett djävulsk skickligt manupelerande av politiker, media och gröna entusiaster och med stöd från uttalat neomalthusianska mycket rika fonder. Och domedagsreligion

Mao. Vetenskapen är underordnad ett politiskt projekt som inte skäms för att ta till vilka medel som helst

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.