Ingvar i Las Palmas

November 22, 2011

En ny torped!

Filed under: Klimat — ingvare @ 21:01

Ha!

IPCC med det politiska projektet “AGW” har träffats av ytterligare en torped i lagom tid för väckelsemötet i Durban.  Fler emails som visar hur vetenskapens namn missbrukas för att nå politiska mål. Politiska mål som till största delen tycks vara deriverade från malthusianismen.

Advertisements

4 Comments »

 1. Vill gärna bidrage med ett inlägg från Jerry.

  Hej!

  Det finns också många som anser att växthusgaserna är en klart bidragande orsak till den ökande medeltemperaturen på jorden.
  Hälsningar
  Jerry

  Vad klimatförändringen är
  Klimatförändring är förändringar i jordens klimat, oftast över långa tidsperioder. I dag syftar ordet klimatförändring i regel på den senaste tidens globala uppvärmning med dess orsaker och konsekvenser.
  Växthuseffekten är central i den pågående klimatförändringen. Den naturliga växthuseffekten håller jorden lagom varm, men genom att använda fossila bränslen (olja och kol) släpper vi ut växthusgaser som bidrar till en förstärkt växthuseffekt.
  Bevisen för att det pågår en klimatförändring är många och nästan ingen tvivlar på det. Det är orsakerna och konsekvenserna som det ibland råder delade meningar om.
  Växthuseffekten
  Växthuseffekten är en naturlig och viktig del i jordens klimat och utan den skulle jorden vara betydligt kallare. På senare år har dock växthuseffekten ökat, vilket nästan helt säkert beror på oss människor och våra utsläpp.
  Hur växthuseffekten fungerar

  Solens värmande strålar kommer in mot jorden. De flesta strålarna absorberas och en del studsar tillbaka mot himlen.
  När strålningen som reflekterats tillbaka når atmosfären försvinner den mesta strålningen ut i rymden samtidigt som en mindre del inte kommer igenom. Strålningen som inte kommer igenom atmosfären reflekteras ner mot jorden igen och avger ytterligare värme.
  Detta är den naturliga växthuseffekten som är nödvändig för att hålla jorden varm. Samma process sker i växthus, därav namnet.
  Den förstärkta växthuseffekten

  Det är den förstärkta växthuseffekten som gör jorden varmare än normalt.
  Genom att bränna fossila bränslen som kol och olja släpper vi ut växthusgaser. Dessa gaser stiger mot himlen och fastnar i atmosfären, vilket gör den tjockare.
  Med en tjockare atmosfär är det färre värmestrålar som kommer igenom och fler som studsar tillbaka mot jorden. Strålarna fångas alltså innanför atmosfären och värmer upp jorden mer än normalt. Global uppvärmning
  Global uppvärmning syftar på den senaste tidens temperaturökning på jorden. Medeltemperaturen under 1900-talet steg med över 0,5 °C och inom 100 år beräknas temperaturen stiga mellan 1,1 och 6,4 °C, enligt FN:s klimatpanel IPCC.
  Global uppvärmning – en del av klimatförändringen
  Termen global uppvärmning syftar endast på jordens stigande yttemperatur. Klimatförändring är ett bredare begrepp som också tar hänsyn till effekterna av en stigande temperatur, till exempel att glaciärerna smälter.
  Väder och klimat: skillnad
  Väder och klimat är begrepp som definitivt hör ihop, men de är innebär inte samma sak. Klimat är vad vi förväntar oss, väder är vad vi får är en bra sammanfattning.
  Väder – det rådande tillståndet
  Vädret är det nuvarande tillståndet i atmosfären. Beroende på vad som pågår i atmosfären får vi olika väder, till exempel högtryck, lågtryck, regn eller solsken. Normalt förutspås vädret några dagar framåt i väderprognoser.
  Klimat – vädrets medelvärde
  Klimat är vädret under långa tidsperioder.
  För att få reda på det normala klimatet på en plats studeras vädret där under en lång tid. När allt sen läggs ihop kan meteorologerna dra slutsatser om hur det lokala klimatet är. I sammanhang där klimatförändringen diskuteras avses oftast det globala klimatet.

  © Hagberg Media AB | Källor & länkar | Om webbplatsen & kontakt

  Comment by Torsten — December 21, 2011 @ 16:18 | Reply

  • Det finns beräkningar av hur mycket de olika “Växthusgaserna” bidrar. Jag har gjort en något förenklad sammanställning nedan.
   För en mer detaljerad analys se:

   http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html
   http://web.archive.org/web/20060330013311/http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/spring04/atmo451b/pdf/RadiationBudget.pdf

   Texterna jag länkar till är lite långa och inte helt enkla. Men det är framstående forskare/vetenskapsmän som gör sitt bästa för att beskriva växthusgaseffekten.

   Bägge dessa källor är överens om att det totala bidraget till växthuseffekten från allt mänskligt utsläpp av växthusgaser förutom vattenånga utgör ca 0.28% (0.2 – 0.3%)

   Den definitiva slutsatsen man kan dra är att vad som styr planetens klimat är andra och väsentligt kraftfullare källor. Solen bland annat..

   Den gängse uppfattningen bland forskare är:

   Den största bidraget kommer från vattenånga ca 95% 5.53% är bidrag från andra gaser,

   Bidraget till växthusgaseffekten i procent (Vattenånga ej medräknad)

   Gas Förindustriell nivå Naturlig tillväxt Mänskligt tillskott Relativt tillskott Procent av total
   Koldioxid 288000 68520 11880 368400 72,369
   Metan 17808 12117 6720 36645 7,199
   Kväveoxid 88350 3599 4771 96720 19,000
   CFC och övriga 2500 0 4791 7291 1,432
   Total 396658 84236 28162 509065 100,000

   Så bidraget från koldioxid blir då 72.4% av 5.53%, dvs ca 4%

   Det mänskliga tillskottet av koldioxid utgör 11880/368400 dvs 3.22% den totala koldioxidhalten
   Så den del av koldioxidens växthusgaseffekt som människan bidrar med är ungefär 3.2%

   Eftersom koldioxidens totala bidrag är ca 4% så blir bidraget från mänskligt utsläpp av koldioxid 4% av 3.2% dvs ca 0.128%

   Ingen kan övertyga mig om att 0.128% överhuvudtaget är mätbart!!

   Att lägga miljarder på att begränsa mänskligt utsläpp av koldioxid är lika effektivt som att utföra en regndans. Då föredrar jag att se
   på regndansen. Den är billigare och vackrare än det märkliga skådespel som nu utspelar sig ackompanjerat av skattemiljarder.

   Det finns även seriösa forskare som anser att växthusgaseffekten är en obevisad hypotes som ej bekräftats
   Faktum är att det sedan Ahrrenius kom med HYPOTESEN har inget, säger inget, vetenskapligt
   experiment verifierat hypotesen.

   Däremot finns det experiment som visar att hypotesen är FEL.

   Att klimatet förändras och därmed också temperaturer i olika “cykler” är ostridigt. Vad som är galet är att IPCC försöker påstå
   att mänskligt utsläpp av koldioxid kommer att leda till armageddon. Det är en skrämselpropaganda med en dold politisk agenda.

   Comment by ingvarE — December 23, 2011 @ 11:46 | Reply

 2. Hej!

  Ämnet verkar vara outtömligt, så vi skall väl inte förlora oss helt i det.
  Ett par kommentarer bara.
  Generaliseringar såsom att den gängse uppfattningen bland forskare är av ett visst slag och att de citerade rapporterna är skrivna av framstående vetenskapsmän/forskare gör mig alltid lite tveksam till argumentens bärighet.

  Den ena studien är uppenbarligen skriven av två studerande vid ett institut och de understryker själva att resultaten inte är vare sig exakta eller adekvat mätta. Jo, jag läste faktiskt studien som i sig är intressant. Man drar slutsatser från ett underlag som inte är vetenskapligt korrekt, vilket i sig inte hindrar att deras synpunkter är viktiga.
  Den andra studien bygger på 10-20 år gamla uppgifter vilket gör att slutsatserna kanske inte är helt tillförlitliga även om referenserna är imponerande.
  Ett problem är naturligtsvis, som det påpekas, att vattenånga inte hittills har räknats som en växthusgas. Vilket den per strikt definition inte heller är.

  Hur som helst, ämnet är intressant och sista ordet är väl ännu inte sagt.
  God Jul!
  Jerry

  Comment by Torsten — December 26, 2011 @ 15:48 | Reply

  • OK. Jag har då också en kommentar.

   >Generaliseringar såsom att den gängse uppfattningen bland forskare är av ett visst slag och att de citerade rapporterna är skrivna av
   >framstående vetenskapsmän/forskare gör mig alltid lite tveksam till argumentens bärighet.

   Jag vet inte om du, som de flesta AGW-förespråkare gör, hänvisar till alla dessa forskare på IPCC som varande bärare av sanningen. Det är ju ungefär samma sak.

   God fortsättning på Jul och Gott Nytt År

   Comment by ingvarE — December 27, 2011 @ 11:19 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: