Ingvar i Las Palmas

January 24, 2012

Vetenskap eller politik?

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 13:00

För mig har det blivit uppenbart att “Klimathotet” är det politiskt “projekt”
På många olika sätt har det uppdagats att hela detta “Klimatprojekt” inte bara är en vetenskaplig fråga. Det är i dag i mycket stor utsträckning en politisk fråga. Man kan diskutera om detta beror på att det redan från starten var en politisk fråga, det som AGW- sidan kallar för “Konspiration” eller om klimatfrågan har kidnappats av politiska intressen. Egentligen spelar det ingen roll vilket. Idag är det i huvudsak ett politiskt projekt. Vi har sett och hört alldeles för mycket “ojustheter”, kufiska “botemedel” typ Cap and Trade och heltokiga påståenden för att kunna betrakta detta som ett vetenskapligt projekt.
För mig är det i huvudsak ett politiskt projekt som strider mot min övertygelse om “Frihet och Demokrati”.
Projektets mål synes vara mer makt åt överstatliga organ. Organ som inte är demokratiskt tillsatta. (Läs tex Mauritz Strong eller Shellnuber)

Så vad är det politiska syftet?

Advertisements

January 22, 2012

Bra skrivet

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 21:30

När man inte har ork eller tid kan man alltid länka till nån annan duktig skribent. Idag blir det en länk till “Andas Lugnt”

http://andaslugnt.blogspot.com/2012/01/klimatinsatser-taget-har-gatt.html

January 21, 2012

Havsytan höjs, inte

Filed under: Klimat — ingvare @ 09:54

Enligt Dr. Hansen på NASA så var 2010 det varmaste någonsin och Grönlands temperaturer de högsta någonsin. Vi har fått höra att det varit rekordavsmältningar som resulterat i enorma mängder vatten tillförts havet. Och att även att värmeutvidgningen av haven har gjort haven djupare.

Hm. Satellit data visar att havsytan har sjunkit stadigt sedan 2010 vilket måste betyda att det saknade vattnet och den saknade temperaturen måste gömma sig på havets botten – tillsammans med intelligensen och integriteten hos statliga forskare.

January 19, 2012

Flum från Naturvårdsverket

Filed under: Klimat,Uncategorized — ingvare @ 19:02

Nedan citerar jag ett inlägg från signaturen Anna L-H på TSC. Jag tycker än värd att spridas

OT på denna tråd men kanske ändå intressant för bloggen. Jag har länge undrat vad ordet/begreppet klimatförändringen egentligen står för officiellt här i landet. Frågan ställdes till den myndighet, som verkligen borde veta – Naturvårdsverket. Här är vår lilla konversation:

Fråga: Vid beskrivning av klimatkonventionen använder ni ordet ”klimatförändringen”. Min fråga är: ”hur definierar ni detta ord eller begrepp”?
Svar från Naturvårdsverket
dvs Marianne Lilliesköld/Susanne Winterqvist
Den klimatförändring som Klimatkonventionen handlar om är den påverkan som människan har på klimatet genom utsläpp av växthusgaser.
Ny Fråga: Tack för svar, vilket föranleder ytterligare två frågor.
1. Enligt mina källor har klimatkonventionen en annan definition på Climate Change. Är er definition verkligen klimatkonventionens officiella?
2. Utgående från er definition så undrar jag var på jorden denna förändring kan påvisas och hur omfattande den är samt upplysning om de vetenskapliga traditionellt peer reviewade referenser ert svar grundas på.
Efter flera påminnelser kom till slut ett svar:
Ingen kommentar till fråga 1 och fråga 2 besvarar M Lilliesköld så här:
”Den andra frågan om var en klimatförändring kan bevisas går naturligtvis inte att svara på. IPCC påpekar att en enskild händelse eller förändring i naturen inte kan relateras till just klimatförändringen som människan är orsak till.
Naturvårdsverket har inte mer att tillföra och ärendet är härmed avslutat.”
Kommentar:
Det är alltså värre än man kunde tro, Naturvårdsverket har ingenting annat än flum att tillföra i ärendet!

January 15, 2012

Don Quiote, regndans, fakta och makt

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 15:17

Mycket på en gång.
Regndans, om jag minns rätt var en dans som indianer utförde för att påkalla regn i tider av torka. Historiskt sett kan det naturligtvis vara en förvanskning men begreppet har liksom fastnat. Det har blivit en symbol för fullständigt meningslösa åtgärder mot ett yttre hot men har ändå på något sätt kännts bra för de som utförde den.

Don Quiote då? Jo det är ju faktiskt en parallell på sätt och vis. Med sin vapendragare gav han sig in i fullständigt meningslösa strider med vad han såg som “drakar” som måste förgöras. Nu hade han lite taskig syn och hans sinne var också lite påverkad och han såg verkligheten genom ett filter där väderkvarnar blev drakar.

Och makt?
Det räcker väl med att citera H. L. Mencken:

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

Hobgoblin är en fiktiv figur som förekommer i serietidningsförlaget Marvel Comics produktion. Han är en skurk som inte drar sig ens för att mörda sina egna medarbetare. Han är Green Goblins efterträdare och vill precis som denne hämnas på och förinta Spindelmannen (Spiderman).

Och så har vi huvudfiguren “Klimatet”.
För att ge en sorts profil på denna rollfigur så kan vi använda denna länk:

http://westernfrontonline.net/news/14141-qaa-western-professor-doubts-global-warming

I korthet kan konstateras att klimatet hela tiden förändras. Framför allt kan man konstatera:

Vi har haft 27 klimatsvängningar de senaste 400 åren.varmt, kallt, varmt, kallt. 4 av dessa har inträffat det senaste århundradet.Ingen av dem har något med koldioxid att göra För en mer detaljerad redogörelse hänvisar jag till länken ovan.

Vad leder detta till?

Politiker med maktambitioner att skappa en “världsregering”. Eller som de själva uttrycker det, “World Governance”. De finns i EU, Shellnuber, Maurice Strong, Anders Wijkman mfl. Ta en titt på “The World Future Council” och vad den berömde grävande journalisten Donna Laframboise har grävt fram.

Så nu gäller det att hitta en “hobgoblin”. Man bestämde att koldioxid var boven som skulle göra att civilisationen skulle mer eller mindre gå under pga av koldioxidens farligt värmande effekt. Stort propagandamaskiner i sattes igång, IPCC startades och man “köpte” in ett antal NGO:s (Non Govermental Organisations) som WWF, GreenPeace mfl genom att erbjuda dem “inflytande”. Propagandamaskineriet resulterade i ett stort antal “Nyttiga idioter” även bland politiker. Och för att få med stora företag på “Agendan” så infördes “Carbon Trading” och de stora spelarna tilldelades stor mängder fria “Utsläppsrättigheter”.
Och sedan sprider man lite dimmor genom att tala om “miljön” istället för klimatet

Resultat:
– Idiotiska satsningar på “Grön” energi som är dyr och opålitlig.
– Fullständig idiotförbud, typ förbud för glödlampor. “Gömma” livets gas koldioxid i berggrunden
– En hel hord av Don Qiotes som är ute och fäktar väderkvarnar.
– Politiker som utför en regndans genom att satsa på idotiska projekt för att blidka “klimatgudarna”
– Demokrati sätts ur spel.

Och precis som regissörerna tänkt:
Makt transfereras till “Nomenklaturan” i Bryssel och FN

Bland annat Kina, Ryssland, USA, Indien och Kanada har genomskådat spektaklet och säger Nähä du, Nej tack.

January 14, 2012

Kriget mot de egna medborgarna, länkar

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 16:54

http://www.henrikalexandersson.blogspot.com/2012/01/kriget-mot-de-egna-medborgarna.html

January 1, 2012

Ett solklart bevis för att hela AGW-projektet är en politisk agenda

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 21:31

Tack vare den skickliga journalisten Donna Laframboise fick jag klart för mig att de agenda som antogs 1992 i samband med “Rio Earth Summit” var starten för FN:s kampanj att stoppa utsläpp av “Växthusgaser”. Långt före man hade något som helst grepp på klimatforskning eller om en eventuell “växthuseffekt”
FN-byråkrater beslöt alltså på eget bevåg att utsläpp skulle begränsas. Och det skulle alltså göras “globalt”. Alla skulle skriva på.
I stället för att koncentrera på de som släppte ut i särklass mest skulle samtliga FN-medlemmar skriva på.
Om det nu var så att man ville hantera ett utsläppsproblem som påverkade klimatet negativt varför in i alla rödgleta insisterar man att fattiga Afrikanska nationer skall vara med. 190 nationer istället för ett halvdussin.
Alltså innan man med säkerhet kunde visa att dessa utsläpp, dvs koldioxid, verkligen påverkade klimatet.

Klimathotsagendan är ett politiskt projekt från FN för att öka dess makt. Har inte ett djävla dugg med klimat att göra.

Se mer.
http://nofrakkingconsensus.com/2011/12/31/the-worlds-slowest-learners/

Create a free website or blog at WordPress.com.