Ingvar i Las Palmas

January 1, 2012

Ett solklart bevis för att hela AGW-projektet är en politisk agenda

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 21:31

Tack vare den skickliga journalisten Donna Laframboise fick jag klart för mig att de agenda som antogs 1992 i samband med “Rio Earth Summit” var starten för FN:s kampanj att stoppa utsläpp av “Växthusgaser”. Långt före man hade något som helst grepp på klimatforskning eller om en eventuell “växthuseffekt”
FN-byråkrater beslöt alltså på eget bevåg att utsläpp skulle begränsas. Och det skulle alltså göras “globalt”. Alla skulle skriva på.
I stället för att koncentrera på de som släppte ut i särklass mest skulle samtliga FN-medlemmar skriva på.
Om det nu var så att man ville hantera ett utsläppsproblem som påverkade klimatet negativt varför in i alla rödgleta insisterar man att fattiga Afrikanska nationer skall vara med. 190 nationer istället för ett halvdussin.
Alltså innan man med säkerhet kunde visa att dessa utsläpp, dvs koldioxid, verkligen påverkade klimatet.

Klimathotsagendan är ett politiskt projekt från FN för att öka dess makt. Har inte ett djävla dugg med klimat att göra.

Se mer.
http://nofrakkingconsensus.com/2011/12/31/the-worlds-slowest-learners/

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: