Ingvar i Las Palmas

January 19, 2012

Flum från Naturvårdsverket

Filed under: Klimat,Uncategorized — ingvare @ 19:02

Nedan citerar jag ett inlägg från signaturen Anna L-H på TSC. Jag tycker än värd att spridas

OT på denna tråd men kanske ändå intressant för bloggen. Jag har länge undrat vad ordet/begreppet klimatförändringen egentligen står för officiellt här i landet. Frågan ställdes till den myndighet, som verkligen borde veta – Naturvårdsverket. Här är vår lilla konversation:

Fråga: Vid beskrivning av klimatkonventionen använder ni ordet ”klimatförändringen”. Min fråga är: ”hur definierar ni detta ord eller begrepp”?
Svar från Naturvårdsverket
dvs Marianne Lilliesköld/Susanne Winterqvist
Den klimatförändring som Klimatkonventionen handlar om är den påverkan som människan har på klimatet genom utsläpp av växthusgaser.
Ny Fråga: Tack för svar, vilket föranleder ytterligare två frågor.
1. Enligt mina källor har klimatkonventionen en annan definition på Climate Change. Är er definition verkligen klimatkonventionens officiella?
2. Utgående från er definition så undrar jag var på jorden denna förändring kan påvisas och hur omfattande den är samt upplysning om de vetenskapliga traditionellt peer reviewade referenser ert svar grundas på.
Efter flera påminnelser kom till slut ett svar:
Ingen kommentar till fråga 1 och fråga 2 besvarar M Lilliesköld så här:
”Den andra frågan om var en klimatförändring kan bevisas går naturligtvis inte att svara på. IPCC påpekar att en enskild händelse eller förändring i naturen inte kan relateras till just klimatförändringen som människan är orsak till.
Naturvårdsverket har inte mer att tillföra och ärendet är härmed avslutat.”
Kommentar:
Det är alltså värre än man kunde tro, Naturvårdsverket har ingenting annat än flum att tillföra i ärendet!

Advertisements

4 Comments »

 1. Den globala temperaturökningen är mätbar – hur?
  Varför finns det olika tolkningar?
  Gunsan

  Comment by Gunsan — November 23, 2013 @ 16:15 | Reply

 2. Det finns några officiella metoder för att sammanställa den “globala temperaturen”. Jag är inte insatt i hur den skapas men man väger samman ett antal mätstationer över världen och över tiden.
  Detta är i och för sig ett problem. Dels för att det inte går att göra en sammanställning som kan vara representativ för hela planeten. Det finns historiskt data från olika platser i världen och man gör någon sorts sammanvägning av dessa. Ett utmärkt exempel på dessa problem har sammanställts av Antony Watts där han fotograferat ett stort antal mätstationer som är totalt felplacerade. FLygplatser med jetmotorer och mycket betong, Hustak med ventilationsutsläpp från Air Condition anläggningar mm.

  Ett annat problem är att de platser som har en lång historia har i många fall ursprungligen varit placerade på representativa geografiska platser. De har i många fall i modern tid kommit i närheten av eller i vissa fall även mitt i städer (Urban island). Och städer är ju mest betong och asfalt som uppvärms betydligt mer än tex. ängar och skogar. Detta brukar man “kompensera” för.

  Så beroende på vilka temperaturserier man använder och hur man kompenserar för “Urban Island” så får man olika resultat. Och för att ytterligare röra till det så har äldre temperaturmätningar “korrigerats” i modern tid och då alltid så att temperaturen blir lägre för historiska mätserier. Varför och på vilka grunder detta gjorts har ingen lyckats utröna.

  Summa summarium. Det kanske kan anses möjligt att bedöma temperaturförändringen under en begränsad tidsperiod. Fast då visar det sig att temperaturen har legat still i ca 15 år
  Geologiskt sett så har vi befunnit oss i en tidsålder som beskrivs som en återhämtning från “Lilla Istiden” så en liten och långsam uppvärming är naturlig. Dessvärre ser ett flertal forkare den avstannade uppvärmingen som ett möjligt tecken på att vi möjligen är på väg in i en ny “Lilla Istiden”, Ett mer oroväckande tecken är att Alpernas temperatur har sjunkit.

  läs:

  http://notrickszone.com/2013/11/22/austrian-meteorologists-stupefied-into-silence-data-from-alps-show-marked-cooling-over-last-2-3-decades/

  Comment by ingvare — November 23, 2013 @ 22:15 | Reply

  • Vad Du egentligen säger är att det inte finns någon säkert belagd metod att mäta den globala temperaturen. Det innebär ju att man kan påstå vad som helst utan att kunna bli belagd med att tala osanning och att hela diskussionen är oseriös – det gäller bara att välja under hur lång tidsperiod man jämför de olika mätningarna.

   Det borde gå att få fram en jämförelse mellan ökningen av människans CO2-utsläpp och temperaturökningen i procent under en period på 100 år, dvs när industrialiseringen startade, och då kunna bortse från avvikelser under kortare perioder. Att naturliga klimatvariationer skulle kunna ge så stora tempskillnader att det t.ex. påverkar växtligheten på kalfjället under en så förhållandevis kort period som 100 år, låter osannolikt. De sista 15 åren kan ju vara mätfel?

   Gunsan

   Comment by Gunsan — November 25, 2013 @ 09:25 | Reply

 3. Jo det finns alla möjligheter till sk “cherry picking”. Vad som är ostridigt är följande:
  – Om man studerar det ur ett geologiskt perspektiv, dv 10000-tals år så kan man konstatera att koldioxidhalten i atmosfären följer temperaturen med en eftersläpning på ca 800 år. Sambandet är enkelt i detta fall. Om temperaturen stiger kommer haven att långsamt värmas upp och varmt vatten är sämre på att lagra koldioxid. Tom graferna som Al Gore visar i videon “An inconvinient truth”. visar med all önskvärd tydlighet precis detta även om han försöker påstå motsatsen
  – Om man studerar det ur ett kortare perspektiv, tex 20 år så har temperaturen stått stilla, tom IPCC erkänner detta. Och under dessa 20 år har mänskligt utsläpp av koldioxid ökat markant.

  100 år är svårtolkat. Den sk “Lilla Istiden” var mellan 1300 – 1900. Sedan dess har vi befunnit oss in period av “återhämtning” från denna kalla period. Och den började alltså en bra bit tidigare än industrialiserings genombrott.

  Comment by Ingvar Engelbrecht — November 25, 2013 @ 12:24 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: