Ingvar i Las Palmas

April 22, 2012

Jag har fått frågan

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 21:14

Jag har fått frågan hur jag kommit fram till det ställningstagande som jag gjort i klimatfrågan.  Jag skall försöka göra en sammanfattning och redovisa skälen.

Frågan lydde:
>Men vad är egentligen dina slutsatser av allt klimatarbete?  Jag har inte riktigt hittat din “medicin”. För att kritisera andra är ju alltid  lätt, det brukar jag också göra, men vad är kort dina enkla recept i  sammanhanget?

Mitt svar:

Om du menar medicin mot klimatförändringar så kan det sammanfattas enkelt.

– Mänskligt utsläpp av koldioxid är ointressant i sammanhanget
– Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar förrän vi kan kontrollera solen.
– Varför skall alla dessa resurser (miljarder) läggas på ett fullständigt meningslöst projekt när det finns riktiga problem att ta tag i?

Fakta:

Vad baserar jag dessa utsagor på? Nu hittar jag inte den exakta siffran på hur stor del av atmosfärens koldioxid som utgörs av den mänskliga delen men den är mycket liten. Det naturliga utbytet mellan
atmosfären och land och hav är dessutom mycket större än det mänskliga bidraget, mycket större. Hypotesen att koldioxid är en växthusgas och tom hela växthusgashypotesen är inte heller bevisad. Det är en hypotes som det är mycket bråk om i forskarkretsar.
Och historien ger inget belägg för att koldioxiden skulle styra temperaturen. Ta Al Gores berömda graf som visar på sambandet mellan temperatur och koldioxidhalt. Vad den i själva verket visar är att koldioxid-
halten i luften stiger med stigande temperatur. Med en eftersläpning av ca 800 år! Och det är inte konstigt. Varmt vatten är sämre på att lagra koldioxid. Värm en Coca Cola så…

Trots att mänskligt utsläpp av koldioxid stigit de senaste 15 åren så har temperaturen legat i stort sett still.
Koldioxid är en nyttig spårgas som växtligheten mår bra av.

Sen har vi 3 fakta rörande IPCC.

  1.  Deras klimatmodeller har misslyckats med att förutsäga det framtida klimatet. Den enda modell som är   någorlunda rätt är den modell som jobbat med att förutsättningen att vi stoppar allt mänskligt utsläpp av koldioxid. Det har vi ju inte gjort, tvärtom vi har ökat. Deras modeller   FÖRUTSÄTTER att koldioxiden driver klimatet  Och blir fel.
  2.  Flera forskare i ledande ställning har förfalskat temperaturdata och även arbetat mycket aktivt med att motarbeta forskare  med avvikande uppfattning och försökt påverka vetenskapliga tidskrifter Som dom själv uttryckte det: “For the cause”. Exempelvis den famösa hockeyklubban. Och försöken att visa att den medeltida varma perioden bara fanns lokalt
  3.   Tom ledande personer inom IPCC har sagt att det handlar inte om  klimatet. Det handlar om att omfördela jordens resurser.

Allt som jag skrivit ovan är fakta. De går att verifiera.

Vad drar du för slutsatser?

Av ovanstående drar jag slutsatsen att det är ett politiskt projekt där man använder “klimatet” och koldioxid som verktyg för en politisk agenda. Och tittar man på en del politiska företeelser som tex
“Club of Rome” så har den här idén sitt ursprung i deras dokument “The First Global Revolution”   http://archive.org/details/TheFirstGlobalRevolution  eller  http://green-agenda.com/globalrevolution.html

Ett politiskt projekt som resulterat i att otroliga mängder miljarder har spenderats  på meningslösa projekt med målet att skapa en övergripande nomenklatura med stor makt och som skall bestämma över planetens resurser och människors sätt att leva.  Välkommen 1984!

Mitt recept?

Vi vet att klimatet förändras. Det kanske blir varmare. Troligare är att vi i en framtid kommer till en ny istid. Dessa har inträffat regelbundet i planetens historia och är dags för en sådan. När det kommer att
ske vet vi inte. Den tydligaste signalen på en annalkande istid enligt istidsforskare är att snömängderna ökar. Så se upp med det.

Vi kan inte styra klimatet, enbart anpassa oss. Vad är viktigast då? Gott om pålitlig och vettigt prissatt energi. Det hjälper oss att anpassa oss oavsett om det blir varmare eller kallare. Billig energi hjälper även
de fattiga utvecklingsländerna.  Det är vad vi skall lägga resurser på. Och på vår miljö. Inte som nu dra in satsning på att minska koldioxidutsläpp under rubriken miljö utan på riktiga miljösatsningar

Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar.  Inte förrän vi kan styra solen

Ett passande citat:

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
H. L. Mencken.

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.