Ingvar i Las Palmas

May 21, 2012

Växthusgas, javisst!

Filed under: Klimat — ingvare @ 09:35
Tags:

Fast kanske inte som klimathotarna menar.

Det är inte så att koldioxid är en växthusgas som kommer att göra planeten till en bastu. Däremot är den en växthusgas i så motto att den befrämjar växtlighet och därför används ganska rikligt i växthus! Och det påminner mig om att det är bra att prata med blommor. Lite extra koldioxid får de ju då  🙂

Delvis från ett inlägg av Sten Kaiser  på

http://www.theclimatescam.se/2012/05/21/en-riktig-vaxthusgas/

I en intressant uppsats av L. H. Ziska, J. A. Bunce och E. W. Goins presenteras resultatet av ett enkelt experiment. Deras idé var att om framtidens klimat kommer att kännetecknas av att det blir varmare och att koldioxidhalten kommer att öka, så går det redan idag att skåda in i framtiden. Det är ju nämligen så att det som kallas UHI-effekten (urban heat islands – värmeöar i städer) innebär att det finns platser som redan drabbats av både ett varmare klimat och en högre koldioxidhalt.

De genomförde alltså följande enkla experiment i och runt staden Baltimore (i Maryland ganska nära Washington D.C.). På 3 ställen, ett lantligt 50 km från stadens centrum, ett i en förort 10 km ifrån centrum, och ett mitt i staden, ungefär 500 meter från själva centrum, så grävde de ut 4 stycken 2×2 meter stora rutor ner till ett djup av en dryg meter. Sedan fyllde de groparna med samma sorts jord varefter de planterade växter som hörde naturligt hemma i området. Den enda observerade skillnaden i miljön runt planteringarna var att de maximala dagstemperaturerna var 1,6 grader varmare och de minimala natt-temperaturerna 3,3 grader varmare i centrum jämfört med den lantligaste miljön. Dessutom var kioldioxidhalten dagtid 21 % högre i centrum.

Självklart växte det bäst i centrum! Jämfört med den lantligaste miljön så var mängden biomassa 60 % högre i förorten och 115 % högre i centrum.

Originalartikeln:  http://www.co2science.org/articles/V15/N20/EDIT.php

Reference
Ziska, L.H., Bunce, J.A. and Goins, E.W. 2004. Characterization of an urban-rural CO2/temperature gradient and associated changes in initial plant productivity during secondary succession. Oecologia 139: 454-458.

Advertisements

Blog at WordPress.com.