Ingvar i Las Palmas

November 29, 2012

Konversation med en miljöpartist

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 19:08

Jag skickade e-post till samtliga riksdagsledamöter med en rekommendation att läsa en avhandling gjord av professor Jacob Nordangård  om det klimatpolitik.  Thoughts leading to action

Det resulterade i en kort brevväxling med miljöpartisten Jan Lindholm som jag tycker är värd att reproducera.

Min första e-post började med Jacobs egen sammanfattning

————————-

”Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda  mer har att göra med de tongivande aktörernas egna intressen om att skapa en världsordning med stärkta internationella institutioner som de själva kontrollerar än en genuin oro för ett allvarligt miljöhot. Klimat/miljö/energipolitiken blir då mer ett verktyg för att förverkliga den europeiska idealstat (och ytterst världsstat) som hägrar i exempelvis Jacques Delors ögon.
——————–

Svar från  Jan Lindholm:

Det är ju bra att du någon gång lyfter fram någon av alla de forskare som har insett att det handlar om av människan skapade effekter och inte enbart de som förnekar saken.

—————————

Så jag replikerade:

Du har tydligen inte läst dokumentet. Eller så tycker du att de verkliga syftena med klimatalarmismen är bra.  En maktelit,  ej demokratiskt vald som skall styra hela Europa (eller världen)

Och att metoden är den klassiska

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety)
by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

H. L. Mencken

Det är ju vad hans dokument handlar om.

Jag har aldrig förnekat att det finns klimatförändringar. Bara att de inte styrs av koldioxid. Det kan vem som helst konstatera bara genom att titta på  Al Gores graf.  Koldioxidhalten i atmosfären stiger med stigande temperatur. Inte tvärtom.  Med en eftersläpning på ca 800 år.

– Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar
– Atmosfären blir så varm som haven tillåter.

Hela klimatalarmismen är ett politiskt projekt, precis som Jacob Nordangård skrev redan 2009. Och syftet är inte att rädda världen från en “klimatkatastrof”
Syftet är centraliserad makt.  Och flera av de tongivande krafterna är uttalade malthusianer.

Wake up!

——————————————

Replik från Jan Lindholm:

Det är uppenbart du som inte kan läsa

——————————————–

Så jag replikerade:

Hmm. Jag har definitivt en annan uppfattning om vem det är som inte kan läsa innantill

Så här sammanfattar han sin omfattande genomgång av tankarna som underblåser spektaklet:

”Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda mer har att göra med de tongivande aktörernas egna intressen om att skapa en världsordning med stärkta internationella institutioner som de själva kontrollerar än en genuin oro för ett allvarligt miljöhot. Klimat/miljö/energipolitiken blir då mer ett verktyg för att förverkliga den europeiska idealstat (och ytterst världsstat) som hägrar i exempelvis Jacques Delors ögon.”

————————

Nytt svar från Jan Lindholm:

Läs nedan och begrunda det markerade. Om du har läsförmåga så borde du inse att han är mycket tydlig. Sedan kan den
kunskapen användas på olika sätt. Men han saknar relevant utbildning i EU kunskap så hans utsaga i den fortsatta delen av
påståendet är förmodligen ganska ointressant, eller hur. Men vist kan det vara så att han av ren slump har rätt när det gäller
EU:s motiv till varför man använder denna kunskap som man gör.

Kanske är jag stygg som hävdar att du inte kan läsa för det inser jag ju att du kan men du är väldigt dålig på att
uttolka innehållet i det mesta av det du sprider. Du vill så väldigt gärna se osanningar och skepsisism i alla texter
så du förblindar dig själv. Om du försöker frigöra dig från dina förutfattade meningar och läser mer förutsättningslöst så
skulle du förmodligen omvärdera en hel del av det material du sprider.

När jag skriver läskunnande så menar jag naturligtvis läsförståelse. Men lycka till med fördjupningsstudierna.
————-

Och så har han tagit den första meningen i Johan Nordangårds mening som börjar med:
Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning

Och gjort orden “till att mänskligt framkallade klimatförändringar”  understrukna, feta pch större

———————————————–

Vilket naturligtvis föranledde följande replik från mig:

Jag ger upp!

Du kan inte läsa hela meningen?  Blr alldeles för krångligt kanske?  Den är lång, det medger jag, ca 50 ord  men om du anstränger dig så kanske poletten trillar ner

Jag skall hjälpa dig på traven:

“Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda mer har att göra med”

Den delen av meningen säger att EU har definierat mänskligt framkallade klimatförändringar som en sanning och ett mål för EU att åtgärda.

– Det ligger i de tongivande aktörernas intressen
– Klimatpolitiken är ett verktyg för att skapa en centraliserad maktstruktur
– Inte en genuin oror för något klimathot.

Mao ett renodlat politiskt maktprojekt. Det står inte att de har vetenskapligt styrkt det.

Så, nu har jag hjälpt dig på traven att läsa hela stycket istället för att bara läsa  5 ord.

Tom en 10-åringen kan förstå sammanhangen

Får jag något mer svar från Jan så skall jag redovisa det också

Advertisements

Blog at WordPress.com.