Ingvar i Las Palmas

April 22, 2013

Jag blir bara så förbannad.

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 22:23

Ett utomordentligt inlägg av Christer  Löfström

http://www.theclimatescam.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

Elektrictet och rent vatten till de fattigaste.

Inte miljarder på fullständigt meningslösa åtgärder för att minska på den goda gasen koldioxid som gör vår värld grönare.
Inte miljarder på inneffektiva vindsnurror som ger en verkligt elak miljöpåverkan framför allt i de länder som bryter Neodym för magneterna (Kina tex)

Under hela mitt liv har jag aldrig varit med om något så korkat som detta inbillade hot om katastrofvärme någon gång i framtiden. Hotet i framtiden
är faktiskt att det kommer en ny istid. Det enda vi inte vet är när den kommer. Att den kommer, det vet vi. På vilket sätt förbereder vi oss för den?
Jag har ett förslag. Se till att Sverige har gott om energi, tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi. Det skulle gynna Sverige idag och det skulle vara
bra att ha om det kommer en ny “Lilla istiden”.  Win/win som mn säger. Inte som idag med dyra , ineffektiva och otillförlitliga vindsnurror

Och vilka är det som drabbas hårdast av dett idiotiska “Gröna” projekt?  Det är de fattigaste, vars mark tas ifrån dem för att göra palmolja,
de som inte har råd med elektricitet, de som inte har tillgång till rent vatten. Mark som tas i anspråk för att göra etanol istället för mat.

För att inte tala om  hur skolor kör en ren indoktrinering av våra ungdomar. Man baxnar.  En Kafka-värld

Det är tamejfan så att man kan gråta över hur politiker och journalister har blivit vilseledda. Eller fallit för frestelsen att bli en del av en “Världsrevolution”
(Ref. “The first Global Revolution”, Romklubbens famösa dokument där riktlinjerna dras upp ca 1991)

Finns här:  http://www.nova-data.se/MAIEUTIC/maieuticW.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/25b336830bdf2b40c12577b300597904?OpenDocument

Ett litet utdrag ur documentet:

—–snip——
Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of its own limits. These facts must be faced squarely, sacrilegious though this may sound. In its present form, democracy is no longer well suited for the tasks ahead. [pg 71-72]

The common enemy of humanity is Man
In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill.
—-snip—-

Demokrati duger inte. Människan är planetens fiende. Är det människor med den synen du vill skall leda världen?

Samma organisation gav ut “Limits to Growth” 1972  med skräckscenarier om att jorden inte skulle kunna föda all nya människor. Och tokfel fick de.
Samma organisation som neomalthusisten Wijkman är medlem av.

Som Mencken så väl beskrev det:

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Varsågod och skölj.  Ger en dålig smak i munnen eller hur?

Advertisements

Lögnen om konsensus

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:39
Tags: ,

Från de som hävdar att mänskligt utsläpp av koldioxid utgör en fara hör man ofta att 97% av klimatforskarna är överens i frågan. Att det råder konsensus. För det första är “konsensus” inte ett argument i vetenskapliga frågor. Hur många gånger i vetenskapens historia har konsensus visat sig vara fel. “Jorden är platt”,  “Solen snurrar runt jorden”, “Magsår orsakas inte av en bakterie”. Det finns gott om exempel. För det andra genomfördes undersökningen på ett vansinnigt sätt. Frågan skickades till  10257 forskare inom geovetenskapen.  3146 svarade. Av dessa valdes 77 ut som ansågs vara klimatforskare.  Ett subjektivt urval alltså.  75 svarade “ja”.  För det tredje formulerades frågan om man ansåg att människan påverkade klimatet. Inte om koldioxid gör det.

Trippelfel!

1. Konsensus är inget argument

2. Tendentiöst och icke signifikant urval

3. Människan påverkar klimatet. Javisst. På många sätt. Stadsbebyggelse, markanvändning mm. Man frågade inte specifikt om koldioxidens inverkan

Det är ett skrämmande exempel  på hur man försöker vilseleda. Med 3 uppenbara felaktigheter kan man inte dra någon annan slutsats än att det är ett medvetet försök att vilseleda. Sedan kan var och en fundera över vad som egentligen är “målet” med “Klimathotsprojektet”.

Lite tips från H.L. Mencken

“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs mer av Mencken:

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/hlmencke101109.html#ixzz1fJjU8xSJ

April 20, 2013

Lars Berns utmärkta dokument

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 16:08

i PDF-format och med Verdana typsnitt

Klimatpolitik-LarsBern

_Dags att syna forskarbluff..

April 14, 2013

Global Governance

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 15:53

Nedanstående text är skickad till Sveriges riksdagsledamöter:

Jacob Nordangård, som nyligen disputerat i ett mycket närliggande område  har en allvarlig betraktelse på:

http://www.theclimatescam.se/2013/04/14/the-climate-crisis-project/comment-page-1/#comment-331790

Det som känns mycket otrevligt är att man går från att försöka övertyga med ”forskning” och ”vetenskapliga” halvsanningar till rena propagandaaktiviteter i stor skala. Nu gäller det inte längre att
övertyga utan att förgöra motståndare. Och gott om muskler finns det ju.
Skrämmande är bara förnamnet.

– Alarmisterna förlorar mot verkligheten, temperaturen har legat still i ca 17 år trots rejält stigande koldioxidutsläpp
– Alarmisterna förlorar i den vetenskapliga debatten. Allt fler forskningsrapporter talar emot att koldioxid styr temperturen

Vad återstår då för att driva igenom projektet “Global Governance”  (Odemokratisk världsregering)

– Höj rösten
– Attackera kritiker med alla tillbuds stående medel.

Det är en skandal att vår regering inte har genomskådat och förstått vad det är som sker utan snarare agerar “Nyttiga idioter” för att låna ett drastiskt uttryck från Lenin.
Eller har “målet” att “rädda världen” så förblindat och tjusat en majoritet av våra riksdagledamöter att de totalt tappat omdömet och förmågan till kritiskt tänkande?

Eller har de slutat tänka själva och överlåtit viktiga frågor till tvivelaktiga NGO:er? (Non Govermental Organisations) och självutnämda “klimatexperter” typ herr agronom Rockström.
Istället för att anlita rena propagandister skall man  väl för tusan anlita experter och helst flera med bred verklig vetenskaplig kunskap. Framtidskommissionen är ju patetisk. Eller var resultatet redan bestämt??

Jag vet faktiskt inte varför våra politiker, SD undantaget, agerar som nickedockor inför “Global Governance” projektet som drivs av nomenklaturan i EU och FN och med propagandisten Al Gore som frontfigur.
Kan bara gissa utifrån det faktiska agerandet från våra folkvalda.

Det är märkligt att se att det enda parti som tar klart avstånd är  SD

H. L. Menckens ord ringer i mina öron varje dag.

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs:
http://www.theclimatescam.se/2013/04/14/the-climate-crisis-project/comment-page-1/#comment-331790

Blog at WordPress.com.