Ingvar E

April 22, 2013

Lögnen om konsensus

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:39
Tags: ,

Från de som hävdar att mänskligt utsläpp av koldioxid utgör en fara hör man ofta att 97% av klimatforskarna är överens i frågan. Att det råder konsensus. För det första är “konsensus” inte ett argument i vetenskapliga frågor. Hur många gånger i vetenskapens historia har konsensus visat sig vara fel. “Jorden är platt”,  “Solen snurrar runt jorden”, “Magsår orsakas inte av en bakterie”. Det finns gott om exempel. För det andra genomfördes undersökningen på ett vansinnigt sätt. Frågan skickades till  10257 forskare inom geovetenskapen.  3146 svarade. Av dessa valdes 77 ut som ansågs vara klimatforskare.  Ett subjektivt urval alltså.  75 svarade “ja”.  För det tredje formulerades frågan om man ansåg att människan påverkade klimatet. Inte om koldioxid gör det.

Trippelfel!

1. Konsensus är inget argument

2. Tendentiöst och icke signifikant urval

3. Människan påverkar klimatet. Javisst. På många sätt. Stadsbebyggelse, markanvändning mm. Man frågade inte specifikt om koldioxidens inverkan

Det är ett skrämmande exempel  på hur man försöker vilseleda. Med 3 uppenbara felaktigheter kan man inte dra någon annan slutsats än att det är ett medvetet försök att vilseleda. Sedan kan var och en fundera över vad som egentligen är “målet” med “Klimathotsprojektet”.

Lite tips från H.L. Mencken

“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs mer av Mencken:

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/hlmencke101109.html#ixzz1fJjU8xSJ

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: