Ingvar i Las Palmas

July 4, 2015

Logik

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 14:51

Det finns ett antal obestridliga fakta I den infekterade debatten om “Klimathotet”.

1. Obefintlig uppvärmning för de senaste 18 åren.
2. IPCC:s “klimatmodeller” har konsekvent misslyckats med att förutsäga den framtida temperaturutvecklingen.
3. IPPC:s “klimatmodeller” bygger i stor utsträckning på att en ökning av koldioxid i atmosfären medför en stigande temperatur. Det är grundstenen i klimathotet
4. Koldioxidhalten i atmosfären har under de senaste 18 åren stigit med ca 10% och i ungefär samma takt som de tidigare 40 åren 1960: ca 320 ppm, 2000: ca 370 ppm, 2015: ca 400 ppm

Vilken slutsats drar en normalbegåvad person från ovanstående fakta? Jo att det äe andra och starkare krafter som styr klimatet. Det är en fullständigt orimlig ståndpunkt att driva tesen att mänskligt koldioxidutsläpp påverkar planetens temperatur i någon påvisbar omfattning.

Finns det några andra intressanta fakta som har relevans? Jo, den ökade halten koldioxid i atmosfären har medfört att vi fått en grönare planet. Ökenområden har minskat. Skördar har ökat.

Så den enda logiska slutsatsen man kan dra är att FN och IPCC har andra motiv för att driva klimathotet. Finns det några fakta som stöder detta? Jo, faktiskt

1. Jakob Nordangårds forskning om vilka krafter som verkar internationellt för att driva klimathotet och varför.
2. Nyckelpersonen inom IPCC, Christina Figueres öppna erkännande att det egentliga målet med klimathotet är att ersätta kapitalismen med en typ av planekonomi som skall styras av FN
3. Temperaturdata över hela världen har “justerats” så att äldre data har fått lägre värden och yngre har fått högre. En medveten manipulation för att kunna påstå att temperaturen har stigit.

Hur kan en normalbegåvad person dra någon annan slutsats än att handlar enbart om makt och att klimathotet är ett verktyg. Allt tal om “konspirationsteorier” är löjligt. Det sker ju helt öppet!

Hur skall man nu ställa sig till majoriteten av våra politiker och journalister? Det finns såvitt jag förstår endast 3 möjligheter.

1. Merparten är underbegåvade.
2. Merparten är “röstboskap”eller otroligt godtrogna
3. Merparten är väl medvetna om det verkliga syftet med klimathotet och medverkar I FN.s agenda

Någon annan förklaring kan jag inte komma på. Sannolikt är alla alternativen representerade.

Inget av de 3 alternativen är acceptabelt. Samtliga undergräver demokratin och är mot folkets vilja!

Ingvar Engelbrecht. Tänker fritt, logiskt och självständigt

Advertisements

Blog at WordPress.com.