Ingvar E

August 27, 2017

Crypto Currencies

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 20:52

Har du lagt ner nån tid och/eller intresse på den pågående revolutionen? Blockchain och crypto currencies.
Det är en revolution större än internet som just kommit ut ur startfållan.

Detta är moderna tiders Klondike. Ett världsomspännnde Klondike

2014 köpte jag Bitcoin för USD 90 för att se hur det fungerar. De är idag värde drygt 10 gånger så mycket.

Jag göra inga rekommendationer att köpa bitcoin. Även om jag är övertygad om att den kommer att fortsätta att stiga. Mycket. Var och en fär göra sin egen bedömning

Jag bara pekar på ett område som är en mega-revolution och en sk “disruptive technology” som redan skapat många mångmiljonärer.

Och skrämt upp bankerna rejält, Och som kommer att påverka många områden, inte bara “penningvärlden” genom den underliggande tekniken “Blockchain”

Det negativa som sprids om crypto currencies, typ bitcoin har 2 källor

– Staten. Precis när de börjar få lite koll på kontanter så kommer “internetpengar” som är lika anonyma som kontanter.
– Bankerna. Var och en sin egen bank. Inga valutaväxlingar.. Inga transaktionsinkomster, Inga “Float”-inkomster. Du är din egen bank! Du har full koll på ditt innehav. Ingen annan.
– Och försåtligt snack om att det är kriminella som använder Bitcoin för att slippa insyn. Det är ingen skillnad mot kontanter. Som iofs staten också vill ta bort.

En rolig detalj. Som första land kommer Estland att skapa en egen crypto-currency.
Estcoin 🙂

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: