Ingvar i Las Palmas

September 5, 2016

CLEXIT

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 07:25

Efter Brexit kommer Clexit, “Climate Exit”

En internationell organisation har bildats för att få stopp på vansinnigheterna som företrädarna för klimathotet har ställt till och fortsätter med.

Att Klimathotet endast är ett verktyg för att åstadkomma någonting helt annat än att “rädda världen” blir tydligare och tydligare och bevisen hopar sig.

Jag skall inte göra någon presentation här, det är bättre att gå direkt till källan om man vill veta mer.

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit.pdf

Vilka är grundare och medlemmar? Se länk nedan:

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf

Notera att den  svenska representanten är Nils-Axel Mörner.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nils-Axel_M%C3%B6rner

Det är verkligen på tiden att en internationell organisation bildas för att få stopp på detta maktprojekt innan det är för sent.

Advertisements

November 24, 2013

Summering

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:23

Meningen med IPCC var aldrig att man skulle forska om klimatet eller mänsklig påverkan via av människan genererad koldioxid. Man skulle PÅVISA att mänskligt utsläpp av koldioxid skulle göra att planetens temperatur skulle öka till ett katastrofiskt läge. Hela klimatprojektet är ett POLITISKT projekt styrd av en kombination av maktcentra som vill få global makt och det är 2 konkurrenter som delvis samarbetar EU och FN och som fått stöd från gröna rörelser och neomalthusianska rörelser. Den styrda klimatforskningen är bara ett verktyg i dessa politiska strävanden. Det är för många människor på planeten. Fast det säger man inte rent ut. Man säger att de ”rika” nationerna kan inte fortsätta som de gör. Och ”kompensera” de ”fattiga”. Och det skall ske vi ”Global Governance”, en skönskrivning för ”Världsregering” (styrd, inte av demokratiskt valda utan av teknokrater). En ”Nomenklatura” som de som levde under kommunismen i Östtyskland kallade dem.

Det är ett djävulsk skickligt manupelerande av politiker, media och gröna entusiaster och med stöd från uttalat neomalthusianska mycket rika fonder. Och domedagsreligion

Mao. Vetenskapen är underordnad ett politiskt projekt som inte skäms för att ta till vilka medel som helst

April 22, 2013

Jag blir bara så förbannad.

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 22:23

Ett utomordentligt inlägg av Christer  Löfström

http://www.theclimatescam.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

Elektrictet och rent vatten till de fattigaste.

Inte miljarder på fullständigt meningslösa åtgärder för att minska på den goda gasen koldioxid som gör vår värld grönare.
Inte miljarder på inneffektiva vindsnurror som ger en verkligt elak miljöpåverkan framför allt i de länder som bryter Neodym för magneterna (Kina tex)

Under hela mitt liv har jag aldrig varit med om något så korkat som detta inbillade hot om katastrofvärme någon gång i framtiden. Hotet i framtiden
är faktiskt att det kommer en ny istid. Det enda vi inte vet är när den kommer. Att den kommer, det vet vi. På vilket sätt förbereder vi oss för den?
Jag har ett förslag. Se till att Sverige har gott om energi, tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi. Det skulle gynna Sverige idag och det skulle vara
bra att ha om det kommer en ny “Lilla istiden”.  Win/win som mn säger. Inte som idag med dyra , ineffektiva och otillförlitliga vindsnurror

Och vilka är det som drabbas hårdast av dett idiotiska “Gröna” projekt?  Det är de fattigaste, vars mark tas ifrån dem för att göra palmolja,
de som inte har råd med elektricitet, de som inte har tillgång till rent vatten. Mark som tas i anspråk för att göra etanol istället för mat.

För att inte tala om  hur skolor kör en ren indoktrinering av våra ungdomar. Man baxnar.  En Kafka-värld

Det är tamejfan så att man kan gråta över hur politiker och journalister har blivit vilseledda. Eller fallit för frestelsen att bli en del av en “Världsrevolution”
(Ref. “The first Global Revolution”, Romklubbens famösa dokument där riktlinjerna dras upp ca 1991)

Finns här:  http://www.nova-data.se/MAIEUTIC/maieuticW.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/25b336830bdf2b40c12577b300597904?OpenDocument

Ett litet utdrag ur documentet:

—–snip——
Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of its own limits. These facts must be faced squarely, sacrilegious though this may sound. In its present form, democracy is no longer well suited for the tasks ahead. [pg 71-72]

The common enemy of humanity is Man
In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill.
—-snip—-

Demokrati duger inte. Människan är planetens fiende. Är det människor med den synen du vill skall leda världen?

Samma organisation gav ut “Limits to Growth” 1972  med skräckscenarier om att jorden inte skulle kunna föda all nya människor. Och tokfel fick de.
Samma organisation som neomalthusisten Wijkman är medlem av.

Som Mencken så väl beskrev det:

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Varsågod och skölj.  Ger en dålig smak i munnen eller hur?

Lögnen om konsensus

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:39
Tags: ,

Från de som hävdar att mänskligt utsläpp av koldioxid utgör en fara hör man ofta att 97% av klimatforskarna är överens i frågan. Att det råder konsensus. För det första är “konsensus” inte ett argument i vetenskapliga frågor. Hur många gånger i vetenskapens historia har konsensus visat sig vara fel. “Jorden är platt”,  “Solen snurrar runt jorden”, “Magsår orsakas inte av en bakterie”. Det finns gott om exempel. För det andra genomfördes undersökningen på ett vansinnigt sätt. Frågan skickades till  10257 forskare inom geovetenskapen.  3146 svarade. Av dessa valdes 77 ut som ansågs vara klimatforskare.  Ett subjektivt urval alltså.  75 svarade “ja”.  För det tredje formulerades frågan om man ansåg att människan påverkade klimatet. Inte om koldioxid gör det.

Trippelfel!

1. Konsensus är inget argument

2. Tendentiöst och icke signifikant urval

3. Människan påverkar klimatet. Javisst. På många sätt. Stadsbebyggelse, markanvändning mm. Man frågade inte specifikt om koldioxidens inverkan

Det är ett skrämmande exempel  på hur man försöker vilseleda. Med 3 uppenbara felaktigheter kan man inte dra någon annan slutsats än att det är ett medvetet försök att vilseleda. Sedan kan var och en fundera över vad som egentligen är “målet” med “Klimathotsprojektet”.

Lite tips från H.L. Mencken

“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs mer av Mencken:

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/hlmencke101109.html#ixzz1fJjU8xSJ

April 20, 2013

Lars Berns utmärkta dokument

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 16:08

i PDF-format och med Verdana typsnitt

Klimatpolitik-LarsBern

_Dags att syna forskarbluff..

April 14, 2013

Global Governance

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 15:53

Nedanstående text är skickad till Sveriges riksdagsledamöter:

Jacob Nordangård, som nyligen disputerat i ett mycket närliggande område  har en allvarlig betraktelse på:

http://www.theclimatescam.se/2013/04/14/the-climate-crisis-project/comment-page-1/#comment-331790

Det som känns mycket otrevligt är att man går från att försöka övertyga med ”forskning” och ”vetenskapliga” halvsanningar till rena propagandaaktiviteter i stor skala. Nu gäller det inte längre att
övertyga utan att förgöra motståndare. Och gott om muskler finns det ju.
Skrämmande är bara förnamnet.

– Alarmisterna förlorar mot verkligheten, temperaturen har legat still i ca 17 år trots rejält stigande koldioxidutsläpp
– Alarmisterna förlorar i den vetenskapliga debatten. Allt fler forskningsrapporter talar emot att koldioxid styr temperturen

Vad återstår då för att driva igenom projektet “Global Governance”  (Odemokratisk världsregering)

– Höj rösten
– Attackera kritiker med alla tillbuds stående medel.

Det är en skandal att vår regering inte har genomskådat och förstått vad det är som sker utan snarare agerar “Nyttiga idioter” för att låna ett drastiskt uttryck från Lenin.
Eller har “målet” att “rädda världen” så förblindat och tjusat en majoritet av våra riksdagledamöter att de totalt tappat omdömet och förmågan till kritiskt tänkande?

Eller har de slutat tänka själva och överlåtit viktiga frågor till tvivelaktiga NGO:er? (Non Govermental Organisations) och självutnämda “klimatexperter” typ herr agronom Rockström.
Istället för att anlita rena propagandister skall man  väl för tusan anlita experter och helst flera med bred verklig vetenskaplig kunskap. Framtidskommissionen är ju patetisk. Eller var resultatet redan bestämt??

Jag vet faktiskt inte varför våra politiker, SD undantaget, agerar som nickedockor inför “Global Governance” projektet som drivs av nomenklaturan i EU och FN och med propagandisten Al Gore som frontfigur.
Kan bara gissa utifrån det faktiska agerandet från våra folkvalda.

Det är märkligt att se att det enda parti som tar klart avstånd är  SD

H. L. Menckens ord ringer i mina öron varje dag.

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs:
http://www.theclimatescam.se/2013/04/14/the-climate-crisis-project/comment-page-1/#comment-331790

March 6, 2013

Att gå före

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 09:02
Tags: , ,

Tyskland är väl ett bra exempel på en nation som valt att “Gå före” framför allt med solceller för elframställning.

Hitills har subventioner för elkraftsframställning överstigit  det svindlande beloppet 100 miljarder euro, en ofattbar mängd pengar.

Och hur ser det ut idag? I storleksordning 1.1 miljoner solceller producerar i stort sett ingen el alls på grund av mörker och moln.
Tyskland inporterar stora mängder el från kärnkraftsdrivna verk i Frankrike och Tjeckien. Och har startat upp ett oljedrivet

Källa:

Spiegel Online International

http://www.spiegel.de/international/germany/solar-subsidy-sinkhole-re-evaluating-germany-s-blind-faith-in-the-sun-a-809439.html

Samtidigt har förtroendet för “Grön” energi fallit till  9%  från tidigare 39% . I Ruhr-området till 6%.  Människor prioriterar
tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi och har till stor del insett att klimathotet inte är ett vetenskapligt projekt utan ett politiskt projekt
med dunkla syften

Källa:

NoTricksZone

http://notrickszone.com/2013/03/05/german-doubts-on-renewable-energies-skyrocket-pollster-surprised-by-the-great-skepticism/

Tror knappast att Merkel som varit pådrivande  kan sitta kvar.

Är väl ett mycket illustrativt exempel på att “Gå före”.   Över stupet.

100 miljarder euro.  Kan man göra mycket nyttigt  med. Eller helt enkelt låta människor och industrier behålla dem. För det är ju till
syvende och sist skattepengar det handlar om. Regeringen skapar inga pengar, det är “andras pengar”.

Även England som satsat hårt på sk grön energi har det jobbigt. Det var på snäppet att ca en miljon hushåll skulle bli utan el när
England upplever en av de kallaste vintrarna på länge. Räddades av en olje-eldad station som skall rivas.

http://www.express.co.uk/news/uk/379845/Blackout-Britain-EU-environmental-directive-puts-millions-at-risk-of-power-cuts

Vilka i Sverige vill “Gå före”. Räck upp en hand.

Ingen uppvärmning på mer än 15 år trots att koldixidutsläppen ökat mycket under denna period. Tom IPCC erkänner det.

February 13, 2013

Maskinen

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 22:23

Om jag kunde teckna så skulle jag teckna en bild av en komplicerad maskin, stor som en skyskrapa med en mängd politiker och byråkrater som springer runt och vrider på rattar och drar i spakar och pratar om vilken fantastisk fin, nyttig och vacker maskin det är.

Maskinen drivs genom att ”menigheten” tvingas betala skatter och köpa avlatsbrev för att finansiera maskinen och nomenklaturan som lever i den.

Vad producerar maskinen? Lagar och förordning för folket. Regler för en “rättvis fördelning”  av “Moder Jords” resurser, I övrigt är den ett rent självändamål för politiker med verklighetsfrämmande drömmar eller som blivit frälsta av den “Gröna Religionen”

Delar av “menigheten” har insett att det också går att tjäna pengar på att sälja tjänster till ”maskinen” och/eller att få bidrag från maskinen genom att förhärliga  dess verksamhet. Dessa kallas internt för”Nyttiga idioter”

Se den vackra maskinen! Beundra dess vackra linjer! Se de vackra och kloka politikena vrida på rattar och dra i spakar för att den skall bli ännu vackrare och producera mer regler och lagar för att hålla menigheten i schack.

Sprid budskapet om den vackra maskinen och du skall bli belönad!

Ärad vare maskinen och dess präster som ständigt bygger nya vackra funktioner som skall göra maskinen ännu vackrare. Och dess överstepräster som reser världen runt och proklamerar dess skönhet medan deras stora bussar står på tomgång med luftkonditioneringen igång.

Och maskinen är god, den skall skydda “Moder Jord” och  ge gåvor till ”Utvecklingsländer”

Och ve den som förnekar denna vackra skapelse! Dessa förnekare skola bli hudflängda och utsatta för allmänt spott och spe!  “Enom till straff och Androm till varnagel”

 

Och vad heter denna vackra maskin?

CAGW.

Uttytt:  “Människan gör att världen kommer att brinna upp om vi inte sköter maskinen”

Ingvar i Las Palmas

January 23, 2013

Brev till en som lider av “Klimatångest”

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 23:49
Tags:

Bästa xxxxxx.

Du kan släppa din oro över klimatet. Hela “Klimatalarmistprojektet” är ett politiskt projekt, inte ett vetenskapligt. Många av
förgrundsfigurerna är “neo-malthusianer”, tex Rockström och Wijkman för att nämna några svenska företrädare.

Planeten har alltid haft klimatförändringar och kommer även att ha det i framtiden. Det största hotet för mänskligheten är
att vi kommer att få en ny istid. Dessa återkommer med någotsånär jämna perioder och den kommer, Det börjar bli dags.

Som motvikt till KB kan jag rekommendera dig att läsa några mycket vederhäftiga bloggar. Tyvärr så har pressen och även TV
totalt anammat den klimatalarmistiska liturgin så kritiken mot CAGW (Catastrofic Antropgen Global Warming) är hänvisad till “blogosfären” med några få undantag,

Du behöver lite motvikt mot propagandan. Visserligen ingår det i liturgin att kalla kritiker för “förnekare” men se det som ett svaghetstecken från alarmisterna att använda “ad hominen” angrepp mot oliktänkande.

Jag är en välutbildad ingenjör och progammerare 75 år gammal som följt klimatalarmisten noga sedan 2009.

Det finns otroligt mycket kritisk information om man bara tar sig omaket att leta lite.

Lite tips

Först en svensk blogg:

http://www.theclimatescam.se/

En tysk (på engelska)
http://notrickszone.com/

En australisk
http://joannenova.com.au/

En kanadensisk
http://nofrakkingconsensus.com/

USA (tror jag)
http://wattsupwiththat.com/

På min hemsida finns det en mängd länkar och även en mängd dokument som jag samlat på mig.
Ovanstående är bara tt litet axplock ur mängden av duktiga bloggare varav fler är etablerade forskare. tex
Dr. Roy Spencer http://www.drroyspencer.com/ och Judith Curry http://judithcurry.com/

Några tankar.

– Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar. Inte förän vi kan kontrollera solen
– Atmosfären blir så varm som haven tillåter.
– The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety)
by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
H. L. Mencken

Och något lätt komiskt. Den berömda presentationen av Al Gore, “An unconvienten truth” där han visar korrelationen
mellan koldioxid i atmosfären och temperaturen visar i själva verket att först stiger temperaturen och därefter koldioxiden

“Snake Oil Salesman” Al Gore som köpte en jättevilla i närheten av “Fishermans Warf” där havet skall stiga med flera meter.
Ha! Han fick den väl billigt efter all propaganda om havets stigning

Hela AGW-projektet är politiskt maktprojekt som kommer att gå till historien. Kalla det inte för konspirationsteorier det hela ligger i öppen dager. Finns tom en doktorsavhandling (nyligen disputerad) i ämnet gjord av Jacob Nordangård, Linköpings Universitet.

Ett intressant förarbete finns att ladda ner

http://www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2009/09/thoughts-leading-to-action.pdf

Så glöm din ångest, den är inte befogad. Och ta vad KB säger med en stor nypa salt. Hon är vad Lenin kallade “en nyttig idiot” som utnyttjas av makten. Och vilka är “makten” ? Två stycken som faktiskt konkurrerar. EU och FN med sin nomenklatura. “Global Governance”
Vacker omskrivning eller hur?

Och vad är deras största fiende? Det fria Internet förståss. Så naturligtvis försöker FN ta kontrollen över internet. De försöker nu.

November 29, 2012

Konversation med en miljöpartist

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 19:08

Jag skickade e-post till samtliga riksdagsledamöter med en rekommendation att läsa en avhandling gjord av professor Jacob Nordangård  om det klimatpolitik.  Thoughts leading to action

Det resulterade i en kort brevväxling med miljöpartisten Jan Lindholm som jag tycker är värd att reproducera.

Min första e-post började med Jacobs egen sammanfattning

————————-

”Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda  mer har att göra med de tongivande aktörernas egna intressen om att skapa en världsordning med stärkta internationella institutioner som de själva kontrollerar än en genuin oro för ett allvarligt miljöhot. Klimat/miljö/energipolitiken blir då mer ett verktyg för att förverkliga den europeiska idealstat (och ytterst världsstat) som hägrar i exempelvis Jacques Delors ögon.
——————–

Svar från  Jan Lindholm:

Det är ju bra att du någon gång lyfter fram någon av alla de forskare som har insett att det handlar om av människan skapade effekter och inte enbart de som förnekar saken.

—————————

Så jag replikerade:

Du har tydligen inte läst dokumentet. Eller så tycker du att de verkliga syftena med klimatalarmismen är bra.  En maktelit,  ej demokratiskt vald som skall styra hela Europa (eller världen)

Och att metoden är den klassiska

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety)
by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

H. L. Mencken

Det är ju vad hans dokument handlar om.

Jag har aldrig förnekat att det finns klimatförändringar. Bara att de inte styrs av koldioxid. Det kan vem som helst konstatera bara genom att titta på  Al Gores graf.  Koldioxidhalten i atmosfären stiger med stigande temperatur. Inte tvärtom.  Med en eftersläpning på ca 800 år.

– Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar
– Atmosfären blir så varm som haven tillåter.

Hela klimatalarmismen är ett politiskt projekt, precis som Jacob Nordangård skrev redan 2009. Och syftet är inte att rädda världen från en “klimatkatastrof”
Syftet är centraliserad makt.  Och flera av de tongivande krafterna är uttalade malthusianer.

Wake up!

——————————————

Replik från Jan Lindholm:

Det är uppenbart du som inte kan läsa

——————————————–

Så jag replikerade:

Hmm. Jag har definitivt en annan uppfattning om vem det är som inte kan läsa innantill

Så här sammanfattar han sin omfattande genomgång av tankarna som underblåser spektaklet:

”Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda mer har att göra med de tongivande aktörernas egna intressen om att skapa en världsordning med stärkta internationella institutioner som de själva kontrollerar än en genuin oro för ett allvarligt miljöhot. Klimat/miljö/energipolitiken blir då mer ett verktyg för att förverkliga den europeiska idealstat (och ytterst världsstat) som hägrar i exempelvis Jacques Delors ögon.”

————————

Nytt svar från Jan Lindholm:

Läs nedan och begrunda det markerade. Om du har läsförmåga så borde du inse att han är mycket tydlig. Sedan kan den
kunskapen användas på olika sätt. Men han saknar relevant utbildning i EU kunskap så hans utsaga i den fortsatta delen av
påståendet är förmodligen ganska ointressant, eller hur. Men vist kan det vara så att han av ren slump har rätt när det gäller
EU:s motiv till varför man använder denna kunskap som man gör.

Kanske är jag stygg som hävdar att du inte kan läsa för det inser jag ju att du kan men du är väldigt dålig på att
uttolka innehållet i det mesta av det du sprider. Du vill så väldigt gärna se osanningar och skepsisism i alla texter
så du förblindar dig själv. Om du försöker frigöra dig från dina förutfattade meningar och läser mer förutsättningslöst så
skulle du förmodligen omvärdera en hel del av det material du sprider.

När jag skriver läskunnande så menar jag naturligtvis läsförståelse. Men lycka till med fördjupningsstudierna.
————-

Och så har han tagit den första meningen i Johan Nordangårds mening som börjar med:
Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning

Och gjort orden “till att mänskligt framkallade klimatförändringar”  understrukna, feta pch större

———————————————–

Vilket naturligtvis föranledde följande replik från mig:

Jag ger upp!

Du kan inte läsa hela meningen?  Blr alldeles för krångligt kanske?  Den är lång, det medger jag, ca 50 ord  men om du anstränger dig så kanske poletten trillar ner

Jag skall hjälpa dig på traven:

“Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda mer har att göra med”

Den delen av meningen säger att EU har definierat mänskligt framkallade klimatförändringar som en sanning och ett mål för EU att åtgärda.

– Det ligger i de tongivande aktörernas intressen
– Klimatpolitiken är ett verktyg för att skapa en centraliserad maktstruktur
– Inte en genuin oror för något klimathot.

Mao ett renodlat politiskt maktprojekt. Det står inte att de har vetenskapligt styrkt det.

Så, nu har jag hjälpt dig på traven att läsa hela stycket istället för att bara läsa  5 ord.

Tom en 10-åringen kan förstå sammanhangen

Får jag något mer svar från Jan så skall jag redovisa det också

Next Page »

Blog at WordPress.com.