Ingvar i Las Palmas

August 27, 2017

Crypto Currencies

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 20:52

Har du lagt ner nån tid och/eller intresse på den pågående revolutionen? Blockchain och crypto currencies.
Det är en revolution större än internet som just kommit ut ur startfållan.

Detta är moderna tiders Klondike. Ett världsomspännnde Klondike

2014 köpte jag Bitcoin för USD 90 för att se hur det fungerar. De är idag värde drygt 10 gånger så mycket.

Jag göra inga rekommendationer att köpa bitcoin. Även om jag är övertygad om att den kommer att fortsätta att stiga. Mycket. Var och en fär göra sin egen bedömning

Jag bara pekar på ett område som är en mega-revolution och en sk “disruptive technology” som redan skapat många mångmiljonärer.

Och skrämt upp bankerna rejält, Och som kommer att påverka många områden, inte bara “penningvärlden” genom den underliggande tekniken “Blockchain”

Det negativa som sprids om crypto currencies, typ bitcoin har 2 källor

– Staten. Precis när de börjar få lite koll på kontanter så kommer “internetpengar” som är lika anonyma som kontanter.
– Bankerna. Var och en sin egen bank. Inga valutaväxlingar.. Inga transaktionsinkomster, Inga “Float”-inkomster. Du är din egen bank! Du har full koll på ditt innehav. Ingen annan.
– Och försåtligt snack om att det är kriminella som använder Bitcoin för att slippa insyn. Det är ingen skillnad mot kontanter. Som iofs staten också vill ta bort.

En rolig detalj. Som första land kommer Estland att skapa en egen crypto-currency.
Estcoin 🙂

Advertisements

July 4, 2015

Logik

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 14:51

Det finns ett antal obestridliga fakta I den infekterade debatten om “Klimathotet”.

1. Obefintlig uppvärmning för de senaste 18 åren.
2. IPCC:s “klimatmodeller” har konsekvent misslyckats med att förutsäga den framtida temperaturutvecklingen.
3. IPPC:s “klimatmodeller” bygger i stor utsträckning på att en ökning av koldioxid i atmosfären medför en stigande temperatur. Det är grundstenen i klimathotet
4. Koldioxidhalten i atmosfären har under de senaste 18 åren stigit med ca 10% och i ungefär samma takt som de tidigare 40 åren 1960: ca 320 ppm, 2000: ca 370 ppm, 2015: ca 400 ppm

Vilken slutsats drar en normalbegåvad person från ovanstående fakta? Jo att det äe andra och starkare krafter som styr klimatet. Det är en fullständigt orimlig ståndpunkt att driva tesen att mänskligt koldioxidutsläpp påverkar planetens temperatur i någon påvisbar omfattning.

Finns det några andra intressanta fakta som har relevans? Jo, den ökade halten koldioxid i atmosfären har medfört att vi fått en grönare planet. Ökenområden har minskat. Skördar har ökat.

Så den enda logiska slutsatsen man kan dra är att FN och IPCC har andra motiv för att driva klimathotet. Finns det några fakta som stöder detta? Jo, faktiskt

1. Jakob Nordangårds forskning om vilka krafter som verkar internationellt för att driva klimathotet och varför.
2. Nyckelpersonen inom IPCC, Christina Figueres öppna erkännande att det egentliga målet med klimathotet är att ersätta kapitalismen med en typ av planekonomi som skall styras av FN
3. Temperaturdata över hela världen har “justerats” så att äldre data har fått lägre värden och yngre har fått högre. En medveten manipulation för att kunna påstå att temperaturen har stigit.

Hur kan en normalbegåvad person dra någon annan slutsats än att handlar enbart om makt och att klimathotet är ett verktyg. Allt tal om “konspirationsteorier” är löjligt. Det sker ju helt öppet!

Hur skall man nu ställa sig till majoriteten av våra politiker och journalister? Det finns såvitt jag förstår endast 3 möjligheter.

1. Merparten är underbegåvade.
2. Merparten är “röstboskap”eller otroligt godtrogna
3. Merparten är väl medvetna om det verkliga syftet med klimathotet och medverkar I FN.s agenda

Någon annan förklaring kan jag inte komma på. Sannolikt är alla alternativen representerade.

Inget av de 3 alternativen är acceptabelt. Samtliga undergräver demokratin och är mot folkets vilja!

Ingvar Engelbrecht. Tänker fritt, logiskt och självständigt

January 18, 2014

The Law of Unintended Consequences

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:32
Tags: ,

 En hypotes om hur klimatet påverkas är att solen till stor del styr. En säkerställd del är att solaktiviteten kan avläsas genom att räkna antalet sk solfläckar. Det som är intressant är att det finns en mycket lång historisk dokumentation om detta. Om jag minns rätt började en kines att dokumetera detta för mycket länge sedan.

Solen går genom solfläcksmaxima och solfläcksminima och det finns en stark korrelation mellan kallt klimat på jorden och solfäcksminima. Detta är oomtvistat. Vad som styr dessa “pendlingar” mellan stark aktivitet och låg aktivitet har man inte funnit någon förklaríng till. Solens inre är ju inte så enkelt att studera och vad det skulle vara för yttre påverkan har det spekulerats mycket i.

Många olika forskare har arbetat efter hypotesen att det kan vara planeternas växelvisa påverkan via gravitationskrafterna som påverkar solen och ett antal olika forskningsresultat har framkommit som ger klara indikationer att detta är en möjlig hypotes.

Ett samabetsprojekt mellan 19 forskare, bla vår svenske forskare Nils-Axel Mörner har gjort en genomgång av de forskningsrapporter som finns och gjort en sammanställning och en syntes av materialet.

Deras slutsatser resulterade I ett dokument som var avsett att publiceras I den vetenskapliga tidskriften

“Pattern Recognition in Physics” där de ingående 19 artiklarna publicerats tidigare

Se:  http://www.pattern-recogn-phys.net/1/203/2013/prp-1-203-2013.pdf

Då beslutades det att tidskriften skulle läggas ner. Läs om detta på:

http://joannenova.com.au/2014/01/science-paper-doubts-ipcc-so-whole-journal-gets-terminated/

Recently, a special issue was compiled entitled “Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts”. Besides papers dealing with the observed patterns in the heliosphere, the special issue editors ultimately submitted their conclusions in which they “doubt the continued, even accelerated, warming as claimed by the IPCC project” (Pattern Recogn. Phys., 1, 205–206, 2013)

Copernicus Publications published the work and other special issue papers to provide the spectrum of the related papers to the scientists for their individual judgment. Following best practice in scholarly publishing, published articles cannot be removed afterwards.

We at Copernicus Publications wish to distance ourselves from the apparent misuse of the originally agreed aims & scope of the journal and decided on 17 January 2014 to cease the publication of PRP. Of course, scientific dispute is controversial and should allow contradictory opinions which can then be discussed within the scientific community. However, the recent developments including the expressed implications (see above) have led us to this drastic decision.

Svära i (klimat)-kyrkan kan få dramatiska konsekvenser. Knorren på historien kan sammanfattas med en välkänd lag:“

The law of unintended consequences”

Det drastiska draget att lägga ned publicationen har gjort att allt fått ett mycket större genomslag än vad det annars skulle fått.

Jag har läst delar av de dokument som det talas om och även sammanfattningen och rent fysikaliskt och logiskt så är hypotesen både plausibel och passar väl in I det historiska mönster som klimatet uppvisar. Det passar däremot inte in i det politiska projektet “Power Grab” (Läs: IPCC, “Global Governance” och “Agenda 21”) med hjälp av politiserad vetenskap och skrämselpropaganda.

January 16, 2014

En illustration av FN:s syn på demokrati

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:52

Christiana Figueres, FN:s “klimatchef” uttalar sig så att man kan bli mörkrädd(are)!

United Nations climate chief Christiana Figueres said that democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.
China may be the world’s top emitter of carbon dioxide and struggling with major pollution problems of their own, but the country is “doing it right” when it comes to fighting global warming says Figueres.
“They actually want to breathe air that they don’t have to look at,” she said. “They’re not doing this because they want to save the planet. They’re doing it because it’s in their national interest.”

http://www.climatechangedispatch.com/un-climate-chief-communism-best-for-fighting-global-warming.html

January 22, 2012

Bra skrivet

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 21:30

När man inte har ork eller tid kan man alltid länka till nån annan duktig skribent. Idag blir det en länk till “Andas Lugnt”

http://andaslugnt.blogspot.com/2012/01/klimatinsatser-taget-har-gatt.html

January 19, 2012

Flum från Naturvårdsverket

Filed under: Klimat,Uncategorized — ingvare @ 19:02

Nedan citerar jag ett inlägg från signaturen Anna L-H på TSC. Jag tycker än värd att spridas

OT på denna tråd men kanske ändå intressant för bloggen. Jag har länge undrat vad ordet/begreppet klimatförändringen egentligen står för officiellt här i landet. Frågan ställdes till den myndighet, som verkligen borde veta – Naturvårdsverket. Här är vår lilla konversation:

Fråga: Vid beskrivning av klimatkonventionen använder ni ordet ”klimatförändringen”. Min fråga är: ”hur definierar ni detta ord eller begrepp”?
Svar från Naturvårdsverket
dvs Marianne Lilliesköld/Susanne Winterqvist
Den klimatförändring som Klimatkonventionen handlar om är den påverkan som människan har på klimatet genom utsläpp av växthusgaser.
Ny Fråga: Tack för svar, vilket föranleder ytterligare två frågor.
1. Enligt mina källor har klimatkonventionen en annan definition på Climate Change. Är er definition verkligen klimatkonventionens officiella?
2. Utgående från er definition så undrar jag var på jorden denna förändring kan påvisas och hur omfattande den är samt upplysning om de vetenskapliga traditionellt peer reviewade referenser ert svar grundas på.
Efter flera påminnelser kom till slut ett svar:
Ingen kommentar till fråga 1 och fråga 2 besvarar M Lilliesköld så här:
”Den andra frågan om var en klimatförändring kan bevisas går naturligtvis inte att svara på. IPCC påpekar att en enskild händelse eller förändring i naturen inte kan relateras till just klimatförändringen som människan är orsak till.
Naturvårdsverket har inte mer att tillföra och ärendet är härmed avslutat.”
Kommentar:
Det är alltså värre än man kunde tro, Naturvårdsverket har ingenting annat än flum att tillföra i ärendet!

January 15, 2012

Don Quiote, regndans, fakta och makt

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 15:17

Mycket på en gång.
Regndans, om jag minns rätt var en dans som indianer utförde för att påkalla regn i tider av torka. Historiskt sett kan det naturligtvis vara en förvanskning men begreppet har liksom fastnat. Det har blivit en symbol för fullständigt meningslösa åtgärder mot ett yttre hot men har ändå på något sätt kännts bra för de som utförde den.

Don Quiote då? Jo det är ju faktiskt en parallell på sätt och vis. Med sin vapendragare gav han sig in i fullständigt meningslösa strider med vad han såg som “drakar” som måste förgöras. Nu hade han lite taskig syn och hans sinne var också lite påverkad och han såg verkligheten genom ett filter där väderkvarnar blev drakar.

Och makt?
Det räcker väl med att citera H. L. Mencken:

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

Hobgoblin är en fiktiv figur som förekommer i serietidningsförlaget Marvel Comics produktion. Han är en skurk som inte drar sig ens för att mörda sina egna medarbetare. Han är Green Goblins efterträdare och vill precis som denne hämnas på och förinta Spindelmannen (Spiderman).

Och så har vi huvudfiguren “Klimatet”.
För att ge en sorts profil på denna rollfigur så kan vi använda denna länk:

http://westernfrontonline.net/news/14141-qaa-western-professor-doubts-global-warming

I korthet kan konstateras att klimatet hela tiden förändras. Framför allt kan man konstatera:

Vi har haft 27 klimatsvängningar de senaste 400 åren.varmt, kallt, varmt, kallt. 4 av dessa har inträffat det senaste århundradet.Ingen av dem har något med koldioxid att göra För en mer detaljerad redogörelse hänvisar jag till länken ovan.

Vad leder detta till?

Politiker med maktambitioner att skappa en “världsregering”. Eller som de själva uttrycker det, “World Governance”. De finns i EU, Shellnuber, Maurice Strong, Anders Wijkman mfl. Ta en titt på “The World Future Council” och vad den berömde grävande journalisten Donna Laframboise har grävt fram.

Så nu gäller det att hitta en “hobgoblin”. Man bestämde att koldioxid var boven som skulle göra att civilisationen skulle mer eller mindre gå under pga av koldioxidens farligt värmande effekt. Stort propagandamaskiner i sattes igång, IPCC startades och man “köpte” in ett antal NGO:s (Non Govermental Organisations) som WWF, GreenPeace mfl genom att erbjuda dem “inflytande”. Propagandamaskineriet resulterade i ett stort antal “Nyttiga idioter” även bland politiker. Och för att få med stora företag på “Agendan” så infördes “Carbon Trading” och de stora spelarna tilldelades stor mängder fria “Utsläppsrättigheter”.
Och sedan sprider man lite dimmor genom att tala om “miljön” istället för klimatet

Resultat:
– Idiotiska satsningar på “Grön” energi som är dyr och opålitlig.
– Fullständig idiotförbud, typ förbud för glödlampor. “Gömma” livets gas koldioxid i berggrunden
– En hel hord av Don Qiotes som är ute och fäktar väderkvarnar.
– Politiker som utför en regndans genom att satsa på idotiska projekt för att blidka “klimatgudarna”
– Demokrati sätts ur spel.

Och precis som regissörerna tänkt:
Makt transfereras till “Nomenklaturan” i Bryssel och FN

Bland annat Kina, Ryssland, USA, Indien och Kanada har genomskådat spektaklet och säger Nähä du, Nej tack.

January 14, 2012

Kriget mot de egna medborgarna, länkar

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 16:54

http://www.henrikalexandersson.blogspot.com/2012/01/kriget-mot-de-egna-medborgarna.html

January 1, 2012

Ett solklart bevis för att hela AGW-projektet är en politisk agenda

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 21:31

Tack vare den skickliga journalisten Donna Laframboise fick jag klart för mig att de agenda som antogs 1992 i samband med “Rio Earth Summit” var starten för FN:s kampanj att stoppa utsläpp av “Växthusgaser”. Långt före man hade något som helst grepp på klimatforskning eller om en eventuell “växthuseffekt”
FN-byråkrater beslöt alltså på eget bevåg att utsläpp skulle begränsas. Och det skulle alltså göras “globalt”. Alla skulle skriva på.
I stället för att koncentrera på de som släppte ut i särklass mest skulle samtliga FN-medlemmar skriva på.
Om det nu var så att man ville hantera ett utsläppsproblem som påverkade klimatet negativt varför in i alla rödgleta insisterar man att fattiga Afrikanska nationer skall vara med. 190 nationer istället för ett halvdussin.
Alltså innan man med säkerhet kunde visa att dessa utsläpp, dvs koldioxid, verkligen påverkade klimatet.

Klimathotsagendan är ett politiskt projekt från FN för att öka dess makt. Har inte ett djävla dugg med klimat att göra.

Se mer.
http://nofrakkingconsensus.com/2011/12/31/the-worlds-slowest-learners/

December 18, 2011

Åtta frågor som AGW-alarmisterna inte kan svara på

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 10:04

http://co2insanity.com/2011/12/15/eight-questions-to-kill-the-kyoto-climate-protocol-in-2012/

Next Page »

Blog at WordPress.com.