Ingvar i Las Palmas

January 18, 2014

The Law of Unintended Consequences

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:32
Tags: ,

 En hypotes om hur klimatet påverkas är att solen till stor del styr. En säkerställd del är att solaktiviteten kan avläsas genom att räkna antalet sk solfläckar. Det som är intressant är att det finns en mycket lång historisk dokumentation om detta. Om jag minns rätt började en kines att dokumetera detta för mycket länge sedan.

Solen går genom solfläcksmaxima och solfläcksminima och det finns en stark korrelation mellan kallt klimat på jorden och solfäcksminima. Detta är oomtvistat. Vad som styr dessa “pendlingar” mellan stark aktivitet och låg aktivitet har man inte funnit någon förklaríng till. Solens inre är ju inte så enkelt att studera och vad det skulle vara för yttre påverkan har det spekulerats mycket i.

Många olika forskare har arbetat efter hypotesen att det kan vara planeternas växelvisa påverkan via gravitationskrafterna som påverkar solen och ett antal olika forskningsresultat har framkommit som ger klara indikationer att detta är en möjlig hypotes.

Ett samabetsprojekt mellan 19 forskare, bla vår svenske forskare Nils-Axel Mörner har gjort en genomgång av de forskningsrapporter som finns och gjort en sammanställning och en syntes av materialet.

Deras slutsatser resulterade I ett dokument som var avsett att publiceras I den vetenskapliga tidskriften

“Pattern Recognition in Physics” där de ingående 19 artiklarna publicerats tidigare

Se:  http://www.pattern-recogn-phys.net/1/203/2013/prp-1-203-2013.pdf

Då beslutades det att tidskriften skulle läggas ner. Läs om detta på:

http://joannenova.com.au/2014/01/science-paper-doubts-ipcc-so-whole-journal-gets-terminated/

Recently, a special issue was compiled entitled “Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts”. Besides papers dealing with the observed patterns in the heliosphere, the special issue editors ultimately submitted their conclusions in which they “doubt the continued, even accelerated, warming as claimed by the IPCC project” (Pattern Recogn. Phys., 1, 205–206, 2013)

Copernicus Publications published the work and other special issue papers to provide the spectrum of the related papers to the scientists for their individual judgment. Following best practice in scholarly publishing, published articles cannot be removed afterwards.

We at Copernicus Publications wish to distance ourselves from the apparent misuse of the originally agreed aims & scope of the journal and decided on 17 January 2014 to cease the publication of PRP. Of course, scientific dispute is controversial and should allow contradictory opinions which can then be discussed within the scientific community. However, the recent developments including the expressed implications (see above) have led us to this drastic decision.

Svära i (klimat)-kyrkan kan få dramatiska konsekvenser. Knorren på historien kan sammanfattas med en välkänd lag:“

The law of unintended consequences”

Det drastiska draget att lägga ned publicationen har gjort att allt fått ett mycket större genomslag än vad det annars skulle fått.

Jag har läst delar av de dokument som det talas om och även sammanfattningen och rent fysikaliskt och logiskt så är hypotesen både plausibel och passar väl in I det historiska mönster som klimatet uppvisar. Det passar däremot inte in i det politiska projektet “Power Grab” (Läs: IPCC, “Global Governance” och “Agenda 21”) med hjälp av politiserad vetenskap och skrämselpropaganda.

Advertisements

February 19, 2012

Donna Laframboises book

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 17:35
Tags: ,

Donna L. är en skicklig journalist med inriktning på vetenskap. Efter att ha sett en del verkliga tokigheter i sättet som IPCC arbetar beslöt hon sig för att utforska hur IPCC arbetar. Resultatet var en chock. Till slut resulterade det i en bok. “The Delinquent Teenager that was Mistaken for the Worlds Top Climate Expert”
Boken finns både som nedladdningsbar PDF, papperskopia och “Kindle”-version. Kindle är egentligen ett format för sk “Läsplattor” men formatet kan även läsas på en vanlig PC (Windows eller Mac) genom att hämta ett gratisprogram från Amazon.com. Jag har köpt Kindle-version, ca 8 dollar och i helgen har jag läst boken. Det var mycket välanvända 8 dollar. Intressant, välskrivet, lättläst och egentligen mycket skrämmande. Hon pekar på flera saker som med absolut klarhet visar att IPCC är ett politiskt styrt organ vars syfte är att visa att koldioxid är ett allvarligt hot mot mänskligheten oavsett vetenskapliga resultat.

Läs nu noga igenom min sista mening.

Det är inte min slutsats. Det är vad Donna L. kommer fram till efter att studerat IPCC:s metoder, rutiner och skrifter. Efter att ha intervjuat många som arbetat med IPCC. Trots Mr Pachauris påstånde om transparans, “Peer Review” och samstämmighet bland forskare så är det en grov osanning. Motstridiga forskningsresultat ignoreras eller föröjligas. Forskare som kommer till “fel” slutsats motarbetas. “Peer Review” görs av “klubben för inbördes beundran”. Interna regler åsidosätts konsekvent. Resultat från fristående kritiska granskare ignoreras.

Donna inte bara redovisar hur illa forskningen görs och hur slutresultaten “poleras” för att i slutändan “passa” det som uppdragsgivaren beställt utan även hur infiltrerat IPCC blivit av sk NGO:er (Non Goverment Organistions) typ GreenPeace, WWF och andra sk “Gröna” rörelser med en egen agenda.

Jag håller absolut med Donna i hennes slutsats. Lägg ner IPCC. Börja om fråm början och studera klimatet utan förutfattade meningar. Det är inte fel om vi kan bättre förutsäga det framtida klimatet. Vi kanske tom står inför en ny istid. Att en sådan kommer det vet vi. Det vi inte vet är när den kommer. Vad som kommer vara av yttersta vikt när den kommer är att vi har gott om energi till ett rimligt pris. Och då lär knappast vindsnurror vara svaret.
Finland har startat projekt för nya kärnkraftverk.
För Fan!
Starta ett samarbete med Finland runt moderniserad kärnkraft!!

Blog at WordPress.com.